WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
– Uczelnia, którą warto wybrać!

Witaj.

Bardzo nam miło, że zainteresowałeś się ofertą edukacyjną naszej Uczelni. Aby przekonać Cię do tego, że warto wybrać studia właśnie w naszej Uczelnię, prezentujemy rozmowę z prof. Jerzym Posłusznym, Rektorem WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Przeczytaj i przekonaj się sam, że naprawdę warto studiować w WSPiA.

– Panie Rektorze tegoroczny informator oddajemy w ręce maturzystów w roku wyjątkowym dla WSPiA, bo w roku obchodów 25-lecia istnienia Uczelni. Czy ćwierć wieku działalności to dobra rekomendacja dla przyszłych studentów?

Na początku zwrócę uwagę na to, że WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu! W 2020 roku obchodzimy piękny Jubileusz. Z dumą mogę oznajmić, że kształcimy studentów już od 25 lat! Dzięki temu możemy pochwalić się ogromnym doświadczeniem oraz dorobkiem naukowym i dydaktycznym. Przez ćwierć wieku, powierzając swoją przyszłość, zaufało nam ponad 40 tysięcy studentów – obecnych absolwentów. To zaufanie oraz ich kariery zawodowe stanowią dobrą rekomendację dla tegorocznych maturzystów i naszych przyszłych studentów.

– Dlaczego według Pana wybierając uczelnię i kierunek studiów, kandydaci powinni zainteresować się właśnie WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą?

– Powodów, dla których warto rozpocząć studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, jest wiele. Postaram się wybrać cztery, moim zdaniem, najważniejsze, pokazujące zarówno wysoki poziom, jak i nowoczesność naszej Uczelni.
Powód pierwszy – to nowatorski „System Kształcenia Studentów” (SKS), podnoszący jakość i efektywność nauczania. Istotą SKS jest sukcesywne zdobywanie punktów odzwierciedlających nabywaną systematycznie wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, w tym organizacyjne. W taki sposób student zalicza kolejne przedmioty, semestry i lata studiów. System realizowany jest w ramach programu edukacyjnego „Nowoczesna Uczelnia” i składa się z czterech segmentów:

1. EDR – EDUKATOR, czyli dostępny on-line asystent studenta. Jest to nowoczesna pomoc dydaktyczna ułatwiająca studiowanie i zdobywanie wiedzy. Przed każdymi zajęciami studenci otrzymują m.in. streszczenie omawianego tematu oraz materiały dydaktyczne do nauki. „EDUKATOR” zawiera również repetytorium z pytaniami  i odpowiedziami wymaganymi do zaliczenia przedmiotu.

2. SBS – STEP BY STEP (zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów). W miejsce tradycyjnych egzaminów wprowadzamy zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów. Nasi studenci nie muszą już uczestniczyć w tradycyjnej sesji. W zamian za to mogą systematycznie, przez cały semestr, zaliczać tematy omawiane na wykładach, ćwiczeniach i warsztatach. W ten sposób zbierają punkty potrzebne do zaliczenia przedmiotu. Zaliczanie odbywa się w stworzonej na potrzeby SBS „Sali Tortur”. W WSPiA zróżnicowaliśmy także formę zaliczenia danego przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. SBS jest jedną z form sprawdzania wiedzy. Za jego pomocą zaliczne są najobszerniejsze przedmioty. Wiedzę studenta sprawdzamy także za pomocą egzaminów ustnych, rozmówek profesorskich i zaliczenia praktycznego.

3. MIX EDUKACYJNY – jest to alternatywna wobec zajęć dydaktycznych forma zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. W WSPiA umożliwiliśmy studentom zdobywanie punktów również za inne formy aktywności, takie jak: działalność w kołach naukowych, udział w: studenckich seminariach i konferencjach naukowych, debatach studenckich, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych, rozpoznawaniu spraw w Klinice Prawa i Klinice Przedsiębiorczości oraz za działalność organizacyjną. Dzięki punktom z MIXA student może podnieść swoją ocenę z danego przedmiotu nawet o 1 stopień!

4. DKP – DROGA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO – to pięć ścieżek umożliwiających studentom zdobywanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych. Cztery z nich to: praktyki zawodowe i pracownie praktyczne, elementy praktyczne zajęć dydaktycznych, seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału praktycznego oraz staże zawodowe. Piąta ścieżka może być autorskim pomysłem studenta. W WSPiA odchodzimy także od tradycyjnych form dydaktycznych – ograniczamy liczbę wykładów i wprowadzamy bardziej praktyczne zajęcia. Studenci uczestniczą w grach decyzyjnych, zabawach logicznych, rozwiązują kazusy i case-study oraz w Klinikach Dydaktycznych, podczas których prowadzą zajęcia dla swoich koleżanek i kolegów dyskutując i ucząc innych.

Powód drugi –  to znakomita własna kadra naukowa. Tworzą ją wybitni specjaliści reprezentujący różne dziedziny nauk. Wśród wykładowców jest także wielu doskonałych praktyków, m.in.: sędziów, prokuratorów, adwokatów, policjantów i przedstawicieli biznesu.

Powód trzeci –  to nasza baza dydaktyczna, czyli utworzony w centrum Rzeszowa kampus stwarzający doskonałe warunki do studiowania. Oprócz wielu sal dydaktycznych, działa w nim jedyne w regionie akademickie Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej z nowoczesnym symulatorem „Wirtualnej Sceny Zbrodni”. W kampusie WSPiA student znajdzie także m.in.: klub studencki „Zemsta Docenta”, ogrody wypoczynkowe, restaurację „W ogrodach” oraz w pełni wyposażoną siłownię. Do dyspozycji studentów jest pełnowymiarowa hala sportowa z widownią oraz nowoczesna strzelnica elektroniczna. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce prowadzącą nietypowy akademik – tworzą go 43 mieszkania uczelniane, w których może mieszkać ponad 250 osób.

Powód czwarty – to koncepcja kształcenia zakładająca uniwersalne i wszechstronne wykształcenie, które daje większe szanse na rynku pracy. Chcemy wyposażyć naszych absolwentów w kwalifikacje, z jednej strony na tyle ogólne i elastyczne, z drugiej zaś na tyle profesjonalne i rzetelne, aby byli oni w stanie spełnić różne oczekiwania pracodawców w wielu dziedzinach. Dzięki temu będą oni potrafili zdobywać nowe umiejętności. Dlatego też w WSPiA stworzyliśmy System Edukacji Dodatkowej umożliwiający zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. Jego elementem jest BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED każdy student WSPiA otrzymuje bezpłatny bon o wartości 120 punktów, którymi może pokryć udział w dodatkowych zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Może także „opłacić” nim jeden semestr Studiów Podyplomowych w WSPiA.

– W opinii wielu osób kierunki, które od lat prowadzi WSPiA, tj. „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „prawo” są najlepsze na Podkarpaciu. Tą samą drogą podąża najnowszy kierunek, czyli „zarządzanie”, który Uczelnia posiada w swojej ofercie od pięciu lat. Zatem czym wyróżniają się kierunki studiów prowadzone przez WSPiA?

– Najlepszym potwierdzeniem jakości naszych kierunków jest opublikowana przez Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa Wyższego informacja o tym, że blisko 96 proc. absolwentów studiów II stopnia w WSPiA znajduje pracę po studiach. W przypadku jednolitych studiów magisterskich jest to ponad 97 proc. Są to jedne z najlepszych wyników wśród dużych uczelni z Podkarpacia. Nasze kierunki bardzo dobrze wypadają także w ogólnopolskich rankingach, zajmując czołowe miejsca wśród podobnych kierunków studiów.

– Dlaczego tak się dzieje w przypadku „administracji”? – Kierunek „administracja” w WSPiA jest to jeden z najlepszych takich kierunków w kraju, biorąc pod uwagę także uniwersytety. Powiem nieskromnie, że taka jest opinia w różnych środowiskach akademickich w Polsce.
 Zatrudniamy wielu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, a przecież osoba będąca jednocześnie sędzią i profesorem, to najlepsza gwarancja jakości kształcenia. Niezaprzeczalnym potwierdzeniem tej jakości jest nasza, licząca ćwierć wieku tradycja i doświadczenie w prowadzeniu studiów na kierunku „administracja”. Nikt na Podkarpaciu nie może wykazać się takim samym dorobkiem naukowym i dydaktycznym.

– A jak jest w przypadku „bezpieczeństwa wewnętrznego”?

– Proszę zwrócić uwagę, że obecnie panuje moda na tworzenie kierunku „bezpieczeństwo”, ale to my mamy największe w regionie, 25-letnie, doświadczenie w prowadzeniu studiów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Również jako pierwsi na Podkarpaciu uruchomiliśmy studia drugiego stopnia na tym kierunku. Z naszych badań losów absolwentów wynika także, że wiele osób po ukończeniu tego kierunku w naszej Uczelni znalazło pracę w Wojsku, Policji, Straży Granicznej czy innych służbach mundurowych. Jest to najlepsza rekomendacja dla tego kierunku studiów.

– A dlaczego „prawo”?

– Najważniejszym argumentem jest to, że WSPiA to pierwsza na Podkarpaciu Uczelnia, która już blisko dziesięć lat temu otrzymała uprawnienia do doktoryzowania na kierunku „prawo”. Dodam, że jesteśmy także jedną z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada takie uprawnienia. Mamy bardzo silną kadrę prawników – naukowców, sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów. Potwierdzeniem pozycji są też wysokie wyniki absolwentów WSPiA podczas egzaminów na wybrane aplikacje.

– Jest jeszcze jeden kierunek studiów prowadzony przez WSPiA od niedawna, czyli „zarządzanie”. Jak jest w tym przypadku?

– „Zarządzanie” podąża za wymienionymi wyżej kierunkami. Od początku, tworząc specjalności i zatrudniając kadrę naukową, robimy to tak, aby jak najszybciej znalazło się ono w ścisłej czołówce. Studia na tym kierunku
 w WSPiA kształcą przyszłe profesjonalne kadry zarządzające nowoczesnymi przedsiębiorstwami i innymi instytucjami.

– Bardzo dziękuję Panu Rektorowi za rozmowę.

                                                                        

Przemysław Pawlak, Redaktor Naczelny Gazety studentów WSPiA – „eSeMeS”

 

 

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO