WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Bon Edukacji Dodatkowej

System edukacji dodatkowej – BED, to zróżnicowane formy edukacyjne w postaci kursów, specjalistycznych studiów oraz studiów podyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

BED stwarza doskonałe warunki podnoszenia kwalifikacji w trakcie studiów, bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów i daje szanse na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w wielu pożądanych na rynku pracy specjalnościach, czy zawodach.

W tej mierze realizujemy w szczególności:

  1. kursy: pracy biurowej, e-administracji, technik detektywistycznych, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz m.in. w warsztatachstrzeleckich,
  2. specjalistyczne studium: projektów unijnych, celne i skarbowe,kancelaryjno-archiwistyczne, rachunkowości, finansówi podatków,
  3. studia podyplomowe: rachunkowości, finansów i podatków, zamówień publicznych, prawa pracy i zarządzania sprawami pracowniczymi, bezpieczeństwa i higieny pracy, administracji publicznej.

Zajęcia prowadzone w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej – BED uwzględniają silny kontekst administracyjno-biznesowy, aktualnie praktyczne rozwiązania stosowane w biznesie, administracji i prawie.

Uzyskanie specjalistycznego przygotowania do pracy w wybranych zawodach potwierdzamy certyfikatami i zaświadczeniami. Wiemy bowiem, że absolwent legitymujący się po ukończeniu studiów, nie tylko dyplomem, lecz również certyfikatami i zaświadczeniami dodatkowej wiedzy i umiejętności jest mocnym kandydatem w ubieganiu się o satysfakcjonującą, dobrze płatną pracę.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO