WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Kadra naukowo-dydaktyczna - teoretycy i praktycy o bezpieczeństwie wewnętrznym

Koncepcję kształcenia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" oparliśmy o założenie, iż w przyszłości – jako nasz absolwent – powinieneś wykazywać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w przyszłym zawodzie. Dlatego też na tym kierunku wykładowcami są zarówno znakomici pracownicy naukowi, jak i liczni przedstawiciele instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy równolegle sprawują istotne funkcje służbowe. Takie „uzawodowienie” kształcenia gwarantuje naszym absolwentom większe szanse w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

Naszymi wykładowcami są wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz czynni prokuratorzy i sędziowie. Są to m.in.:

 • gen. Józef Gdański (b. podkarpacki komendant wojewódzki Policji),
 • gen. Dominik Tracz (b. komendant główny Straży Granicznej),
 • dr Robert Bałdys (b. pierwszy zastępca komendanta stołecznego Policji),
 • dr Agata Furgała (b. wicedyrektor w MSWiA),
 • mgr Jacek Sobolewski (b. I zastępca Komendanta Głównego Policji, dyrektor Budżetu i Majątku Prokuratury Generalnej),
 • dr Paweł Chomentowski (b. zastępca dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. Szef Bezpieczeństwa Operatora Stadionu Narodowego PL.2012+),
 • mgr Grzegorz Świszcz (zastępca szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa),
 • mgr Ireneusz Ambroziak (b. naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego KS Policji w Warszawie),
 • dr inż. Jan Ziobro (b. zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie),
 • dr Bartłomiej Kowalski (naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie),
 • mgr Alena Myrda (b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie),
 • mgr Andrzej Bodzioch (b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie),
 • dr Małgorzata Chackiewicz (funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie),
 • podkom. Madalena Kruczek (naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie),
 • mgr Konrad Wolak ( b. zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie),
 • podinsp. Piotr Szymański (naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie).

Takie „uzawodowienie” kształcenia gwarantuje naszym absolwentom większe szanse w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

Zobacz pełen wykaz kadry WSPiA.

Stawiamy także na to, abyś miał jak najlepsze przygotowanie fizyczne do przyszłej służby „w mundurze”. W związku z tym zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz na profesjonalnym torze przeszkód na wzór toru na egzaminie sprawnościowym do służb mundurowych, a także na strzelnicy elektronicznej prowadzą czynni funkcjonariusze Oddziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała (w 2011 r.) porozumienie z Komendą Główną Policji. Dzięki niemu absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, którzy zostaną przyjęci do służby w Policji, mogą odbywać krótsze szkolenie podstawowe. Zgodnie z porozumieniem udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in.: prawa karnego, prawa wykroczeń, czynności policyjnych, prawa policyjnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO