WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Przedmioty na kierunku prawo - jednolite 5-letnie studia magisterskie

Przedmioty podstawowe:

1 semestr:

 • Wstęp do nauk o państwie i prawie
 • Nauka o prawie
 • Doktryny społeczno - prawne
 • Mechanizmy gospodarki rynkowej
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy
 • Korzystanie z baz danych
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenie biblioteczne

2 semestr:

 • Historia prawa
 • Logika prawnicza
 • Prawo konstytucyjne
 • Łacińska terminologia prawnicza
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

3 semestr:

 • Antyczne korzenie współczesnego prawa
 • Prawo cywilne - wprowadzenie
 • Prawo cywilne (cz. I) - część ogólna
 • Prawo karne - wprowadzenie
 • Prawo karne (cz. I) - nauka o przestępstwie
 • Prawo administracyjne - wprowadzenie
 • Prawo administracyjne (cz.I) - ustrojowe
 • Prawo administracyjne (cz. II) - prawne formy działania administracji
 • Klinika Prawa
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

4 semestr:

 • Prawo cywilne (cz. II) - prawo rzeczowe
 • Prawo karne (cz. II)  - nauka o karze
 • Prawo administracyjne (cz.III)- materialne
 • Klinika Prawa
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa

5 semestr:

 • Instytucje i  źródła prawa Unii Europejskiej
 • Postępowanie karne - wprowadzenie
 • Postępowanie karne (cz. I) - część ogólna
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne - wprowadzenie
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (cz.I) - postępowanie administracyjne
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (cz. II) - postępowanie sądowoadministracyjne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Klinika Prawa
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa

6 semestr:

 • Postępowanie karne (cz.II) - przebieg postępowania
 • Prawo cywilne (cz.III) - zobowiązania
 • Prawo cywilne (cz. IV) - spadki
 • Finanse publiczne i prawo finansowe - wprowadzenie
 • Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. I) - finanse publiczne
 • Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. II) - prawo podatkowe
 • Prawo cywilne (cz. V)  - prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Klinika Prawa
 • Praktyka zawodowa

7 semestr:

 • Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. III) - bankowość i prawo bankowe
 • Nauka o legislacji
 • Publiczne prawo gospodarcze - wprowadzenie
 • Publiczne prawo gospodarcze (cz. I) - prawo przedsiębiorców
 • Publiczne prawo gospodarcze (cz. II) - prawo ochrony konkurencyjności
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze - wprowadzenie
 • Prawo pracy (cz. I) - indywidualne i zbiorowe
 • Prawo pracy (cz. II) - prawo ubezpieczeń społecznych
 • Postępowanie cywilne - wprowadzenie
 • Postępowanie cywilne (cz. I) - część ogólna
 • Klinika Prawa
 • Praktyka zawodowa

8 semestr:

 • Postępowanie cywilne (cz. II) - przebieg postępowania
 • Prawo handlowe - wprowadzenie
 • Prawo handlowe (cz. I) - prawo spółek
 • Prawo handlowe (cz. II)
 • Klinika Prawa
 • Seminarium magisterskie

9 semestr:

 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Przestępczość ekonomiczna w Polsce
 • Klinika Prawa
 • Seminarium magisterskie

10 semestr:

 • Patologie społeczne
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Prawo lotnicze
 • Retoryka i erystyka
 • Współczesne kultury prawne
 • Klinika Prawa
 • Seminarium magisterskie

 

Przedmioty do wyboru:

2 semestr:

 • Dzieje wymiaru sprawiedliwości
 • Konstytucyjnoprawna pozycja jednostki
 • Elementy psychologii dla prawników
 • Ochrona przed ubóstwem w świetle prawa międzynarodowego

3 semestr:

 • Prawo wyznaniowe i kanoniczne UE
 • Ekonomia
 • Bioetyka
 • Historia konstytucjonalizmu polskiego

4 semestr:

 • Psychiatria i psychologia sądowa
 • Prawo wykroczeń
 • Prawo o nieruchomościach
 • Etyka prawnicza
 • Podstawy zarządzania
 • Prawo ratownicze

5 semestr:

 • Prawo karne –część szczególna
 • Konstytucyjna ochrona praw człowieka
 • Podstawy rachunkowości
 • Zamówienia publiczne

6 semestr:

 • Prawo samorządowe
 • Umowy cywilnoprawne
 • Rejestry urzędowe
 • Przestępczość gospodarcze
 • Prawo inwestycyjne i budowlane
 • Międzynarodowe Prawo humanitarne konfliktów zbrojnych

7 semestr:

 • Postępowania szczególne w procesie karnym
 • Konstytucyjne podstawy demokracji we współczesnym świecie
 • Czynności cywilno-prawne
 • Prawo traktatów
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo ubezpieczeniowe

8 semestr:

 • Prawo w biznesie
 • Prawo o notariacie
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
 • Prawo i postępowanie podatkowe
 • Zabezpieczenie wierzytelności
 • Przestępczość komputerowa
 • Prawna ochrona zdrowia psychicznego
 • The legal aspects of air transport

9 semestr:

 • Argumentacja prawnicza
 • Warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
 • Archeologia sądowa
 • Prawo medyczne
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
 • Postępowanie egzekucyjne w procesie cywilnym

10 semestr:

 • Collecting traces on the spot (CSI)
 • Antropologia kryminalna
 • Medycyna sądowa
 • Umowy handlowe
 • Spory gospodarcze
 • Law as a social fact
 • Psychologia kryminalna na tle psychologii ogólnej i psychologii rozwojowej

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO