WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Zarządzanie, studia I stopnia (licencjackie) - przedmioty obligatoryjne dla wszystkich specjalności

Przedmioty podstawowe – wspólne dla wszystkich specjalności:

1 semestr:

 • Nauka o państwie
 • Socjologia
 • Mechanizmy gospodarki rynkowej
 • Korzystanie z baz danych
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenie biblioteczne

2 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
 • Prawo konstytucyjne
 • Historia administracji
 • Język obcy

3 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Doktryny społeczno-polityczne
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Współczesne teorie organizacji i zarządzania
 • Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
 • Podstawy rachunkowości
 • Finanse w gospodarce
 • Zachowania organizacyjne
 • Język obcy

4 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Statystyka opisowa
 • Prawo administracyjne (materialne)
 • Prawo cywilne
 • Konkurencja i badania rynkowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Język obcy

5 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo gospodarcze
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie jakością
 • Informatyczne narzędzia zarządzania
 • Seminarium dyplomowe
 • Język obcy

6 semestr:

 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Biznes plan
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Podstawy prawa autorskiego i własności przemysłowej
 • Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCIACH:

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

 • Polityka regionalna i strategie rozwoju turystyki
 • Prawne i organizacyjne aspekty działalności turystycznej w Polsce
 • Przedsiębiorczość w turystyce
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 • Marketing usług turystycznych
 • Finanse i rachunkowość w organizacjach turystycznych
 • Zarządzanie kreatywnością i innowacjami w turystyce
 • Organizacja imprez turystycznych
 • Kalkulacje cenowe w hotelarstwie i gastronomii
 • Zrównoważony rozwój turystyki
 • Turystyka międzynarodowa
 • Kształtowanie wizerunku produktu turystycznego

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

 • Podstawy w biznesie
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Nieprzewidywalność i ryzyko działalności gospodarczej
 • Fundusze unijne dla biznesu
 • Rachunkowość zarządcza
 • Modele biznesowe
 • Prognozowani i symulacje
 • Analiza ekonomiczno-fiansowa
 • Kreatywność i innowacyjność w biznesie
 • Kształtowanie relacji z klientem
 • Metody oceny projektów gospodarczych
 • Analiza strategiczna w biznesie

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE FINANSAMI

 • Kredytowanie przedsiębiorców
 • Fundusze strukturalne w rozwoju przedsiębiorczości
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rynki i instrumenty finansowe
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Rachunkowości finansowa
 • Controlling
 • Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem
 • Analiza ekonomiczno-fiansowa
 • Analiza podatkowa
 • Metody wyceny przedsiębiorstw
 • Finansowanie grup kapitałowych

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Rynek pracy
 • Planowanie i pozyskiwanie zasobów ludzkich
 • Komunikowanie i negocjacje w organizacji
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Rozwój i awansowanie pracowników
 • System motywowania i wynagradzania
 • Marketing personalny
 • Ocenianie pracowników
 • Współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi
 • Outplacement
 • Przywództwo i zarządzanie zespołem
 • Informatyczne systemy kadrowo-płacowe

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO