WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Specjalności

Zarządzanie eventowe - NOWOŚĆ

Branża organizacji imprez i wydarzeń należy do najbardziej rozwijających się zarówno w Polsce jak i innych krajach Europy. Jej specyfiką jest ogromna różnorodność co do charakteru, wielkości czy złożoności organizowanych wydarzeń oraz ogromna szybkość dostosowywania się do potrzeb zmieniającego się rynku a także umiejętność kreacji jego trendów i oczekiwań. Specjalność „zarządzanie eventowe” jest odpowiedzią na takie rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z dziedziny szeroko rozumianego obszaru ich kreowania, planowania, przygotowywania oraz realizacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalność podstawowa

Celem specjalności jest zapoznanie studentów z istotnymi obszarami polityki kadrowej we współczesnych strukturach organizacyjnych. Specjalność została przygotowana z myślą o tych, którzy zamierzają zdobyć przygotowanie do pracy w działach personalnych ...

Zarządzanie finansami - specjalność podstawowa

Celem specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu inwestowania, pozyskania kapitału oraz zarządzania ryzykiem finansowym. W ramach prowadzonych zajęć zostanie zaprezentowana m. in. problematyka z zakresu wyceny, pomiaru rentowności i ryzyka jednostek gospodarczych instytucji finansowych oraz jednostek sektora publicznego

Zarządzanie w biznesie - specjalność podstawowa

Celem specjalności jest zapoznanie studentów z istotnymi obszarami działalności małej i średniej firmy, przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Absolwenci tej specjalności uzyskują wiedzę niezbędną do założenia własnej firmy, jej prowadzenia i rozwoju. Specjalność została przygotowana z myślą o tych, którzy prowadzą lub planują rozpocząć działalność gospodarczą, zarządzających oraz pracownikach ...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - specjalność podstawowa

Celem specjalności jest przekazanie studentom kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa oraz zarządzania wszystkimi jego zasobami zgodnie ze standardami światowymi. Specjalność ta stworzona jest dla przyszłych praktyków biznesu. Semestralne bloki tematyczne obejmują funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zarządzanie zasobem kapitałowym, ludzkim, operacyjnym, sprzedażą i marketingiem oraz rachunkowość i finanse.

Zarządzanie menedżerskie - specjalność dodatkowa

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem, kreacji wartości przedsiębiorstwa oraz zarządzania zespołami w kluczowych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, a mianowicie: zasobów ludzkich, operacyjnym, sprzedaży i marketingu oraz rachunkowości i finansów. Szczególny nacisk kładzie się na wykształcenie kompetencji menedżerskich, poczynając od analizy i diagnozy sytuacji, po podejmowanie decyzji zarządczych w zmiennych warunkach otoczenia przedsiębiorstwa.

Prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem - specjalność dodatkowa

Specjalność ta ma charakter interdyscyplinarny, wyrażający się w przekazaniu studentom kompleksowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, karnego, cywilnego, podatkowego i innych gałęzi prawa, a także ekonomii, zarządzania i finansów. Pozwala na wykształcenie przyszłych menedżerów do profesjonalnego zarządzania małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami ...

Rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu - specjalność dodatkowa

Celem specjalności jest zapoznanie studentów od strony teoretycznej, jak i praktycznej z zasadami prowadzenia rachunkowości i organizacji ksiąg rachunkowych od podstaw aż do zarządzania finansami przedsiębiorstwa wsparte narzędziem controllingu. Nie można znać się na finansach przedsiębiorstwa bez gruntownego zrozumienia rachunkowości. Dlatego szczególny nacisk przy realizacji specjalności kładziony jest na zrozumienie zagadnień rachunkowości ...

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO