WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu - specjalność dodatkowa

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI Z ELEMENTAMI CONTROLLINGU

Celem specjalności jest zapoznanie studentów od strony teoretycznej, jak i praktycznej z zasadami prowadzenia rachunkowości i organizacji ksiąg rachunkowych od podstaw aż do zarządzania finansami przedsiębiorstwa wsparte narzędziem controllingu.

Nie można znać się na finansach przedsiębiorstwa bez gruntownego zrozumienia rachunkowości. Dlatego szczególny nacisk przy realizacji specjalności kładziony jest na zrozumienie zagadnień rachunkowości, z którymi spotykają się służby finansowo-księgowe począwszy od prawidłowej rejestracji działań gospodarczych poprzez ewidencję kosztów i umiejętne poruszanie się w rzeczywistości prawno-podatkowej. Zarządzanie finansami jest czynnikiem wspomagającym funkcjonowanie wszystkich obszarów zarządzania przedsiębiorstwa, w tym zarządzania strategicznego, zarządzania projektami inwestycyjnymi i za-rządzania operacyjnego. Natomiast controlling stanowi narzędzie umożliwiające koordynację zaplanowanych działań finansowych przedsiębiorstwa.

Oprócz podstawowej wiedzy niezbędnej do prowadzenia rachunkowości i zarządzania finansami w przedsiębiorstwie specjalność doskonali umiejętności oceny aktualnej oraz przyszłej kondycji finansowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, a także analizę przepisów prawa i ich stosowanie w praktyce gospodarczej. Po ukończeniu specjalności absolwenci powinni zdobyć wiedzę i umiejętności na temat zasad funkcjonowania systemu rachunkowości oraz controllingu finansowego przedsiębiorstw, narzędzi controllingu finansowego  (w tym budżetowania), zasad sprawozdawczości finansowej i międzynarodowej, analizy finansowej oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Absolwenci uzyskają predyspozycje do pracy działach controllingu, analiz i rachunkowości zarządczej, audytu oraz wszelkich komórek finansowych. Znajomość finansów w aspekcie zarządczym pozwoli absolwentom kształtować ścieżkę kariery w nieograniczony sposób.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO