WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Zakres przekazywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

W trakcie studiów na kierunku „zarządzanie” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu m.in.: zasad funkcjonowania struktur organizacji gospodarczych oraz relacji pomiędzy tymi organizacjami a ich otoczeniem instytucjonalnym w kraju i na arenie międzynarodowej, podstaw działań przedsiębiorczych w wymiarze makro- i mikroekonomicznym, posługiwania się wiedzą teoretyczną i praktyczną w celu analizowania i rozstrzygania problemów pojawiających się w procesach społeczno-gospodarczych oraz prowadzonych działalności gospodarczych, zastosowania odpowiednich metod i narzędzi analitycznych oraz uwarunkowań prawnych do wspomagania procesów podejmowania decyzji, identyfikowania potrzeb pracy zespołowej i dostosowania swojej roli w grupie do optymalizacji efektów działań, znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz znaczenia potrzeby ciągłego doskonalenia wiedzy związanej z pracą zawodową.

Przedmioty podstawowe w całym toku studiów:

 • Mechanizmy gospodarki rynkowej,
 • Podstawy wiedzy o państwie i prawie,
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych,
 • Nauka administracji i zarządzania,
 • Organizacja i zarządzanie,
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność,
 • Organizacja i funkcjonowanie UE,
 • Marketing,
 • Finanse publiczne i prawo finansowe,
 • Współczesne teorie organizacji i zarządzania,
 • Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Podstawy rachunkowości,
 • Zarządzanie międzynarodowe,
 • Zarządzanie czasem,
 • Polityka finansowa,
 • Umowy cywilnoprawne,
 • Menedżer w organizacji,
 • Konkurencja i badania rynkowe,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Prawo gospodarcze,
 • Integracja i zarządzanie projektem,
 • Zarządzanie jakością,
 • Informatyczne narzędzia zarządzania,
 • Informacja i komunikacja,
 • Biznesplan,
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Zarządzanie strategiczne i taktyczne,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Myślenie projektowe.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO