WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Studia drugiego stopnia 2018/2019 - wariant dla absolwentów WSPiA w ramach Programu Lojalnościowego

Studia w Uczelni są płatne.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendia „z budżetu państwa” (stypendia: Rektora dla najlepszych studentów, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi) oraz stypendia z budżetu Uczelni.
W roku 2017 WSPiA otrzymała na pomoc materialną dla studentów kwotę 7 mln 094 tys. zł. Stypendia otrzymuje większość studentów WSPiA. W roku akademickim 2017/2018 studenci korzystający z pomocy materialnej mogli otrzymać co miesiąc do 1700 zł.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata (cztery semestry) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W roku akademickim 2018/2019 studenci mają możliwość wyboru następujących wariantów opłaty za studia:


Kierunki: "ADMINISTRACJA", "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE"

( I i II rok - studia drugiego stopnia - magisterskie)

WARIANT OPŁAT DLA ABSOLWENTÓW WSPIA W RAMACH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

STUDIA STACJONARNE
I rok studiów (semestr pierwszy i drugi) rok akademicki 2018/2019
Wariant miesięczny Wariant semestralny Wariant roczny

9 rat miesięcznych

miesiące:

 • X: 415 zł za miesiąc
 • XI, XII, I: 400 zł miesięcznie
 • II:  335 zł za miesiąc
 • III, IV, V, VI: 320 zł miesięcznie

łączna opłata za semestr: 1 615 zł

łączna opłata za I rok: 3 230 zł

II rok studiów (semestr trzeci i czwarty) rok akademicki 2019/2020
Wariant miesięczny Wariant semestralny Wariant roczny

9 rat miesięcznych

miesiące:

 • X: 415 zł za miesiąc
 • XI, XII, I: 400 zł miesięcznie
 • II:  335 zł za miesiąc
 • III, IV, V, VI: 320 zł miesięcznie

łączna opłata za semestr: 1 615 zł

 

łączna opłata za I rok: 3 230 zł

 

ŁĄCZNA OPŁATA ZA CAŁY OKRES STUDIÓW STACJONARNYCH (I i II ROK) - 6 460

STUDIA NIESTACJONARNE
I rok studiów (semestr pierwszy i drugi) rok akademicki 2018/2019
Wariant miesięczny Wariant semestralny Wariant roczny

9 rat miesięcznych

miesiące:

 • X: 365 zł za miesiąc
 • XI, XII, I: 360 zł miesięcznie
 • II:  305 zł za miesiąc
 • III, IV, V, VI: 285 zł miesięcznie

łączna opłata za semestr: 1 445 zł

 

łączna opłata za I rok: 2 890 zł

 

II rok studiów (semestr trzeci i czwarty) rok akademicki 2019/2020
Wariant miesięczny Wariant semestralny Wariant roczny

9 rat miesięcznych

miesiące:

 • X: 365 zł za miesiąc
 • XI, XII, I: 360 zł miesięcznie
 • II:  305 zł za miesiąc
 • III, IV, V, VI: 285 zł miesięcznie

łączna opłata za semestr: 1 445 zł

 

łączna opłata za I rok: 2 890 zł

 

ŁĄCZNA OPŁATA ZA CAŁY OKRES STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (I i II ROK) - 5 780

 

Wysokość opłaty nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego. W kolejnych latach opłata za studia może wzrastać w granicach tempa wzrostu inflacji.

Opłata za studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej pobierana jest za 9 miesięcy nauki, w przeciwieństwie do wielu innych uczelni pobierających opłatę za 10 lub nawet 12 miesięcy.

Wpłaty za studia powinny być wnoszone na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 51 20300045 1110 0000 0090 6040.


To nas wyróżnia:

 • Poza jednorazową opłatą wpisową i opłatą za studia, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat!
 • W ramach Programu Lojalnościowego absolwenci studiów I stopnia w WSPiA (którzy rozpoczęli i ukończyli studia w WSPiA) otrzymują zniżkę w opłacie za studia drugiego stopnia zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego.
 • Absolwenci studiów I stopnia w WSPiA zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO