WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Studia pierwszego stopnia 2021/2022

Studia w Uczelni są płatne.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendia „z budżetu państwa” (stypendia: Rektora dla najlepszych studentów, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi) oraz stypendia z budżetu Uczelni.
W roku 2020 WSPiA otrzymała na pomoc materialną dla studentów kwotę 7 mln 071,2 tys. zł. Stypendia otrzymuje większość studentów WSPiA. W 2020r. studenci II roku WSPiA, korzystający z pomocy materialnej mogli otrzymać co miesiąc do 2600 zł.

W roku akademickim 2021/2022 studenci mają możliwość wyboru następujących wariantów opłaty za studia:

Kierunki: "ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE" oraz "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE"

( I rok - studia pierwszego stopnia - licencjackie )

STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)
Wariant miesięczny Wariant semestralny Wariant roczny

9 rat miesięcznych:

miesiące:

  • X: 570
  • XI, XII, I: 560
  • II, III, IV, V, VI: 450 zł miesięcznie

łączna opłata za semestr: 2 250 zł

 

łączna opłata za I rok: 4 500 zł

 

 STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
 Wariant miesięczny  Wariant semestralny  Wariant roczny

9 rat miesięcznych:

miesiące:

  • X, XI, XII, I: 475 zł miesięcznie
  • II, III, IV, V, VI: 380 zł miesięcznie

łączna opłata za semestr: 1900 zł

łączna opłata za I rok: 3 800 zł

 

 

Wysokość opłaty nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego. W kolejnych latach opłata za studia może wzrastać w granicach tempa wzrostu inflacji.

Opłata za studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej pobierana jest za 9 miesięcy nauki, w przeciwieństwie do wielu innych uczelni pobierających opłatę za 10 lub nawet 12 miesięcy.

Wpłaty za studia powinny być wnoszone na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 51 20300045 1110 0000 0090 6040.


To nas wyróżnia:

  • Poza jednorazową opłatą wpisową i opłatą za studia, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat!
  • W ramach Programu Lojalnościowego absolwenci studiów I stopnia w WSPiA (którzy rozpoczęli studia w WSPiA w roku akademickim 2020/2021) otrzymają od 5 do 10% zniżki w opłacie za studia drugiego stopnia, zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego.
  • Absolwenci studiów I stopnia w WSPiA zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej na studia drugiego stopnia.
  • System Edukacji Dodatkowej (BED) – każdy student WSPiA może skorzystać z dodatkowych, bezpłatnych zajęć, m.in.: studiów podyplomowych, kursów i warsztatów pozwalających na zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji, które są bardzo ważne w momencie poszukiwania pracy.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO