WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Coaching i mentoring

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2021/2022 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie hybrydowej - słuchacz będzie miał możliwość wyboru pomiędzy zajęciami zdalnymi (on-line) a zajęciami prowadzonymi w budynkach uczelni.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie oraz w systemie on-line (do wyboru).
 7. Opłaty za studia:
  • 3 400 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dotyczy wyłacznie absolwentów, którzy studiowali w WSPIA przez pełny cykl studiów - 4, 6 lub 10 semestrów) - 30% rabatu (opłata po rabacie - 2 380 zł.),*
  • dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywających Studia podyplomowe w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej - BED - 1 700 zł. (opłata wnoszona jest za II semestr studiów), więcej informacji na stronie... .*
   * zniżki nie łączą się ze sobą.
 1. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 2. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 3. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 4. Rekrutacja trwa do 15 listopada br.

 

Studia podyplomowe "Coaching i mentoring” prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą przygotowują profesjonalnego coacha i mentora działającego w sferze doradztwa indywidualnego oraz zespołowego w organizacjach biznesowych.

Studia te, uskuteczniają u coacha i mentora stosowanie indywidualnego podejścia do każdego pracownika i personalnego trybu postępowania dostosowanego do osobowości i wiedzy pracownika. Przygotowują również do unikatowego doskonalenie procesu komunikowania interpersonalnego w atmosferze lojalności, umiejętności do współdziałania oraz wysokiej sprawności wykonywania zadań.

Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie coacha i mentora w organizacji biznesowej do identyfikowania oraz wyzwalania potencjału intelektualnego pracownika, który często nie jest rozpoznawany przez pracownika charakteryzującego się na ogół postawą odtwórczą oraz biernością poznawczą.

Studia te, charakteryzują się jednoznacznym profilem kształcenia praktycznego, co pozwala konstytuować  pragmatyczny sposób rozumowania i działania. Ponadto, profil kształcenia praktycznego obejmuje moduły zajęć, które kształtują u słuchacza kompetencje społeczne.

Studia podyplomowe "Coaching i mentoring” w sposób unikalny strukturyzują naukę w działaniu, czyli kształtują ściśle określony układ zależności rozległej wiedzy naukowej z umiejętnościami praktycznymi. W związku z tym, strukturyzując naukę w działaniu coach i mentor charakteryzuje się interdyscyplinarnym charakterem wiedzy teoretycznej i praktycznej ponieważ program kształcenia łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, psychologii, konsultingu oraz coachingu jak również mentoringu. Profesjonalny coach i mentor charakteryzuje się zatem rozróżnianiem manipulacji od otwartej komunikacji, a tym samym poznaje tajniki oddziaływania podmiotów indywidualnych w procesie zarządzania organizacjami biznesowymi.

 

Wybrana problematyka:

 1. Zarys i charakterystyka kompleksowego procesu coachingu i mentoringu.
 2. Teoretyczne podstawy coachingu i mentoringu.
 3. Programy coachingu oraz mentoringu dla organizacji biznesowej.
 4. Twórczość oraz innowacyjność w kontekście kultury coachingowej.
 5. Kompetencje komunikacyjne coacha i mentora.
 6. Kształtowanie relacji interpersonalnych w organizacji biznesowej.
 7. Superwizja pracy własnej przesłanką refleksji dla coacha i mentora.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO