WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Studia drugiego stopnia na kierunku "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE"

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020

Rekrutacja na studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE"  rozpoczyna się 1 czerwca (sobota) 2019 r.  i trwa do 7 sierpnia (środa) 2019 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 8 sierpnia (czwartek) 2019 roku.

Druga tura rekrutacji rozpoczyna się 8 sierpnia (czwartek) i trwa do 28 września (sobota) 2019 roku.

Ogłoszenie wyników drugiej tury nastąpi 30 września (poniedziałek) 2019 roku.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia dokumentów przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia w WSPiA po upływie ww. terminów.

 


 

Rejestracji należy dokonać drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu

Następnie kandydat jest zobligowany złożyć w Biurze Rekrutacyjnymksera dokumentów (oryginały do wglądu) wraz z formularzem rekrutacyjnym i zdjęciami, przed terminem zakończenia rekrutacji:

  • I tura rekrutacji - do 7 sierpnia (środa) 2019 r.,
  • II tura rekrutacji - do 28 września (sobota) 2019 r.

 


 

Opłata wpisowa:

Absolwenci uczelni innych niż WSPiA wnoszą opłatę wpisową w wysokości 100 zł.

Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w WSPiA do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia kandydata na I  rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA, po terminie składania dokumentów.

Opłatę wpisową i czesne należy wnosić na konto: 51 2030 0045 1110 0000 0090 6040 w BGŻ BNP Paribas S.A. o/Przemyśl

Kandydaci będący absolwentami WSPiA nie wnoszą opłaty wpisowej.

 

Opłata za studia...

 

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO