WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Koncepcja przyjmowania dokumentów na studia w czasie pandemi

REKRUTACJA KROK PO KROKU – ON-LINE 2020

  1. Kandydat loguje się elektronicznie poprzez system e-rekrutacji WSPIA.
  2. Uzupełnia wszystkie dane osobowe, załącza zdjęcie w wymaganym formacie oraz dokonuje wyboru kierunku studiów. Jeśli wybrałeś kierunek „Prawo” (studia stacjonarne) uzupełnij „Oceny”.
  3. Następnie kandydat załącza skany wymaganych dokumentów, dowód potwierdzenia opłaty wpisowej, drugą stronę ankiety osobowej z podpisem.
  4. Kandydat kontaktuje się telefonicznie z biurem rekrutacji pod numerem telefonu: 17 867 04 80, 17 867 04 81, 17 867 04 82, 514 194 892 w celu poinformowania o złożeniu kompletów dokumentów w systemie e-rekrutacji.
  5. Pracownik biura dokonuje sprawdzenia w systemie e-rekrutacji poprawności wypełnienia ankiety osobowej oraz skanów dołączonych dokumentów, następnie drukuje ankietę osobową kandydata i komplet pozostałych dokumentów tworząc teczkę (akta) kandydata.
  6. Pracownik kontaktuje się z kandydatem telefonicznie lub poprzez komunikator internetowy w celu potwierdzenia woli kandydata do ubiegania się o przyjęcie na studia w WSPiA.
  7. Kandydat zostaje przyjęty na studia na podstawie wpisu na listę studentów.
  8. Informację o przyjęciu na studia kandydat otrzymuje na swoim osobistym koncie w systemie e-rekrutacji.
  9. W wyznaczonym terminie (gdy sytuacja na to pozwoli) kandydat przedkłada w Biurze rekrutacyjnym oryginały dokumentów w celu potwierdzenia ich zgodności z oryginałem. Student otrzymuję legitymację studencką dopiero po dopełnieniu tych formalności.
  10. Dopuszczamy możliwość złożenia dokumentów przez kandydata fizycznie w biurze rekrutacji WSPiA, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

 

Koncepcje jest zgodna z zaleceniami MNiSW związanymi z zagrożeniem korona wirusem dotyczącymi ograniczenia do minimum bezpośredniego kontaktu kandydatów z pracownikami uczelni poprzez przeprowadzenie procedur administracyjnych on-line.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO