WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Jestem pracownikiem służb

 

Uwaga Studenci zainteresowani aplikowaniem do służb mundurowych!

 

Nasza Uczelnia organizuje dla studentów kurs BED:

Jestem pracownikiem służb, aby ułatwić Wam zadanie w zakresie aplikacji do służb mundurowych!

 

 

Kurs przewidziany jest na 30 godzin dla grup liczących po 15 studentów. Będą to praktyczne zajęcia warsztatowe w formie hybrydowej obejmujące: poznanie swojej osobowości i predyspozycji do podjęcia służby w uzbrojonych formacjach zhierarchizowanych, nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie wszystkich etapów rekrutacji do służb mundurowych. Wartością dodaną kursu będą zajęcia  praktyczne na hali przygotowujące do testu sprawności fizycznej będącym jednym z etapów rekrutacji do służb mundurowych.

 

Kurs to praktyczne przygotowanie osób aplikujących służ mundurowych!!!!!!

Podczas zajęć praktycznych zostanie uczestnikom przybliżona procedura rekrutacji oraz omówione poszczególne jej etapy. Przygotowanie to będzie polegać przede wszystkim na omówieniu autentycznych zadań, jakie mogą pojawić się w ramach postępowań rekrutacyjnych (w zakresie wiedzy ogólnej, predyspozycji psychologicznych).

Weryfikacja wiedzy:

Udział w kursie będzie poprzedzony pretestem. Po zakończeniu Kursu uczestnicy przystąpią do posttestu mającego wykazać wzrost ich wiedzy w zakresie omawianym na kursie.

 

Szczegółowa tematyka kursów:

Tytuł zajęć

Liczba godzin zajęć online na MS Teams

Liczba godzin zajęć prowadzonych na Uczelni

Zasady zatrudnienia do służb mundurowych
(Policja, SG, ABW, CBA)

2

-

Podanie do służby

1

2

Kwestionariusz Ankiety Bezpieczeństwa

1

2

Testy wiedzy

2

2

Predyspozycje psychologiczne
a praca w służbach

2

4

Multiselekt

2

2

WF – tor przeszkód

2

6

 

Zajęcia są realizowane jako kurs o wartości 20 punktów BED.

 

Uwaga! - Rekrutacja zamknięta!
Rekrutacja trwa do 11.05.2021 lub do wyczerpania miejsc.

Liczy się kolejnosć zgłoszeń!

Liczebność grup jest nieprzekraczalna!

 

Studenci chętni do udziału w Kursie proszeni są o wypełnienie poniższych dokumentów i aplikowanie przez formularz Forms. Aplikując należy dołączyć skany wypełnionego i podpisanego formularza oraz oświadczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO