WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Rozwój Kompetencji Społecznych i Osobistych

Rozwój Kompetencji Społecznych i Osobistych (RKSiO) tak nazywa się propozycja praktycznych zajęć dla wszystkich studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Warsztaty z różnymi specjalistami mają na celu pomóc Ci m.in. w kształtowaniu osobowości, rozwoju kompetencji i nauce budowania

właściwych relacji międzyludzkich. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedną z nielicznych Uczelni, która uruchomiła przedmiot rozwijający tzw. kompetencje miękkie na tak dużą skalę. W zajęciach z przedmiotu RKSiO uczestniczą studenci wszystkich kierunków studiujący na studiach I stopnia i jednolitych studiach

magisterskich oraz studenci I roku studiów II stopnia w WSPiA.

 

RKSiO dzieli się na sześć różnych, tematycznych szkół: Szkołę Rozwoju Osobistego, Szkołę Etykiety, Szkołę Kariery, Szkołę Autoprezentacji, Szkołę Stylu i Szkołę Zdrowia. W ramach poszczególnych Szkół będziesz uczestniczyć w zajęciach praktycznych kształtujących osobowość, rozwijających inteligencję emocjonalną i kompetencje miękkie,kształtujących Twoją tożsamość oraz właściwe relacje międzyludzkie.

 

Szkoła Rozwoju Osobistego

W ramach tej szkoły nauczysz się m.in. jak odnaleźć się w nowym środowisku uczelni wyższej, wzmocnisz pewność siebie, poznasz swoje wady i zalety. Dowiesz się, jak sobie radzić ze stresem i krytyką, budować relacje interpersonalne. Poznasz także mechanizmy motywacyjne, metody prezentowania się na rozmowie kwalifi kacyjnej oraz swoje predyspozycje zawodowe.

 

Szkoła Etykiety

Ta Szkoła pokaże Ci dobre obyczaje i ich rola w stosunkach międzyludzkich. Poznasz m.in. zasady przywitania i przedstawiania się, sporządzania pism urzędowych i redagowania maili. Dowiesz się, jakie są zasady powitania gości podczas wizyt służbowych, obyczaje obowiązujące przy stole i zasady wygłaszania toastów.

 

Szkoła Stylu

Podczas zajęć w tej Szkole nauczysz się m.in. jak odpowiednio dobierać garderobę do konkretnego typu sylwetki, jak kreować swój wizerunek biznesowy, poznasz techniki doboru i wykonywania makijażu oraz odpowiedniej fryzury. Nauczysz się również zasad odpowiedniego formowania sylwetki i właściwego doboru ćwiczeń.

 

Szkoła Zdrowia

Ta Szkoła pozwoli Ci poznać profi laktykę chorób cywilizacyjnych i uzależnień. Pokażemy Ci, jak wygląda prawidłowy styl życia, podstawy diagnozy chorób oraz jak dostosować dietę do osób i różnych form aktywności.

 

Szkoła Autoprezentacji

W tej Szkole poznasz np. technikę właściwej wymowy, głośnego mówienia, panowania nad barwą głosu i odpowiedniej wymowy końcówek. Nauczymy Cię także jak zostać dobrym mówcą, jak prezentować się w mediach, jak zachowywać się przed kamerą oraz jak poradzić sobie podczas wystąpień publicznych.

 

Szkoła Kariery

Jest to Szkoła, która ma pomóc Ci w rozwoju zawodowym. Poznasz m.in. sposoby poszukiwania pracy, sposoby kreowania marki osobistej i budowania swojego wizerunku w mediach społecznościowych. Nauczymy Cię zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych, czytania ogłoszeń o pracę. Dowiesz się również, jak przygotować się do rozmowy kwalifi kacyjnej i jakie pułapki czekają na Ciebie na takiej rozmowie.

 

Rok I – Cel 1

W pierwszym roku studiów w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej osiągniesz cel związany z przygotowaniem Cię do funkcjonowania w środowisku społeczności akademickiej.

Poznasz podstawowe zasady wejścia na rynek pracy, a także wzmocnisz pożądane cechy osobowości.

Najważniejsze jest jednak to, że pomożemy Ci podnieść poziom pewności siebie, zintegrować się ze środowiskiem. Nauczymy Cię podstawowych zasad etykiety związanejz funkcjonowaniem w Uczelni, Twoim wyglądem i ubiorem.

 

Rok II – Cel 2

Kolejny rok studiów pomoże Ci osiągnąć cele związane z podnoszeniem kompetencji miękkich, umiejętności komunikacyjnych i rozwojem inteligencji emocjonalnej oraz zasad zdrowego stylu życia.

Dowiesz się, jak walczyć ze stresem i kontrolować własne ciało w sytuacji stresu. Nauczysz się zasad poprawnej wymowy oraz przejdziesz przez trening wystąpień publicznych. Pomożemy Ci świadomie kontrolować własne zachowania, a tym samym przygotujemy Cię do wygłaszania referatów,

obrony pracy dyplomowej, rozmów kwalifi kacyjnych, prezentacji i przemówień publicznych. Pomożemy Ci zrozumieć podstawowe zasady etykiety związanej z uczestnictwem w spotkaniach formalnych (w tym w rozmowach kwalifi kacyjnych) i z tworzeniem korespondencji ofi cjalnej i służbowej.

Kolejny cel, jaki osiągniesz to umiejętność prowadzenia odpowiedniego stylu życia.

 

Rok III – Cel 3

Podczas trzeciego roku studiów skupimy się na celach związanych z opanowaniem umiejętności świadomego komunikowania niewerbalnego, tworzenia swojej wartości jako osoby i funkcjonowania na rynku pracy.

Dzięki zajęciom w ramach RKSiO nauczysz się autoekspresji i zasad mowy ciała. Odbędziesz trening motywacyjny, poznasz techniki poszukiwania pracy i zdobędziesz umiejętności kontaktu z pracodawcami.

Wszystko po to, aby przygotować Cię do wejścia na rynek pracy i budowania marki osobistej.

 

W zajęciach z przedmiotu Rozwój Kompetencji Społecznych i Osobistych uczestniczą studenci wszystkich kierunków (administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo i zarządzanie) studiujący na studiach I stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz studenci I roku studiów II stopnia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Zajęcia realizowane są na studiach stacjonarnych (90 godzin) i niestacjonarnych (66 godzin). Na studiach II stopnia jest to 20 godzin warsztatów.

Przedmiot prowadzony jest:

  • na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich przez 6 semestrów;
  • na studiach niestacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich przez 5 semestrów;
  • na studiach II stopnia przez 2 semestry.

Ocena końcowa z przedmiotu Rozwój Kompetencji Społecznych i Osobistych w każdym semestrze to średnia z ocen cząstkowych wystawianych przez prowadzących poszczególne Szkoły.

 

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO