Koło NaukoweCywilistów

Cele i zadania KNC:

  • pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego
  • integracja środowiska akademickiego
  • wspieranie rozwoju samodzielnej pracy naukowej studentów
  • publikowanie prac (artykułów, referatów) poruszających problematykę prawa cywilnego lub rodzinnego w Studenckich Zeszytach Naukowych wydawanych przez WSPiA
  • organizowanie konferencji naukowych, seminariów, paneli dyskusyjnych
  • organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych, którzy mogliby podzielić się swoją wiedzą praktyczną i doświadczeniem zawodowym
  • współpraca z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich zajmujących się pokrewną tematyką
  • uczestnictwo w studenckich konferencjach naukowych