Harmonogram zajęć

 
Studenckie koło naukowe zaprasza wszystkich członków oraz słychaczy na zajęcia w laboratorium kryminalistycznym WSPIA bud. C. Równocześnie odbędą się zapisy dotyczące wizyt studyjnych do Zakładu Karnego z Rzeszowie – Załężu, cieszące się zawsze wielką popularnością wśród studentów naszej Uczelni. Rozwijaj swoją pasję razem z nami! 
 
Harmonogram zajęć
Wiyzyty studyjne