Dzień Prawdy

 
W Dniu Prawdy w Wyższej Szkole Prawa i Administracji oprócz studentów WSPiA uczestniczyli również uczniowie rzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych. Dzień Prawdy w WSPiA poprzedza ogól polską konferencję naukową, poświęconą problematyce detekcji nieszczerości, która odbędzie się w WSPiA w dniach 11 – 12 grudnia 2015 r. Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy także wszystkie osoby zainteresowane tematykąbadań wariograficznych.  Głównym tematem Dnia Prawdy w WSPiA były badania wykrywaczem kłamstw w kontekście ochrony praw człowieka oraz próby zafałszowania wyników badania za pomocą wykrywacza kłamstw. Dzień Prawdy w Wyższej Szkole Prawa i Administracji organizowany jest w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Od kilkudziesięciu lat 10 grudnia organizowane są konferencje, akcje edukacyjne, manifestacje i konkursy uświadamiające znaczenie praw człowieka, ich treść i sposoby obrony. Szczególną uwagę poświęca się walce z prześladowaniami, głodem i ubóstwem. W organizację wydarzeń mocno zaangażowane są pozarządowe ruchy i stowarzyszenia, stawiające sobie za cel ochronę godności ludzkiej.