Zadania i Cele Samorządu Studenckiego WSPiA Przemyśl- Rzeszów

  • Do podstawowych zadań  Samorządu Studentów należy reprezentowanie interesów studentów WSPiA przed władzami uczelni. Samorząd prowadzi czynny udział w pracach komisji regulaminowych i dydaktycznych;
  • Samorząd bierze aktywny udział w pracach Rady Wydziału, gdzie dyskutowane są sprawy dotyczące przyszłości studiów;
  • Samorząd pomaga studentom w rozwiązywaniu podstawowych problemów związanych z organizacją studiów. Zapewnia pomoc opiekunów pierwszych lat studiów, którzy bezpośrednio zajmują się sprawami dotyczącymi odpowiednich roczników (np. interweniowanie ws. zmian planu zajęć, listy na egzaminy zerowe, podania o terminy egzaminów);
  • Samorząd jest animatorem życia kulturalnego uczelni. Organizując wyjazdy integracyjne oraz imprezy kulturalne takie, jak: Otrzęsiny, Andrzejki, Walentynki, Dzień Kobiet, pierwszy dzień Wiosny,  jednoczy społeczność studencką;
  • Do zadań Samorządu należy również prowadzenie swojego biura;
  • Samorząd Studentów jest organizacją typu non-profit, żaden z jego członków nie czerpie z działalności korzyści majątkowych.