Kontakt do Samorządu Studenckiego

Kontakt do Samorządu Studenckiego WSPiA w Rzeszowie:

tel. stacj. : 17 867 04 90