WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021

Stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021
 
Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, niezależnie od osiąganych przez jego rodzinę dochodów, z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej:
- orzeczeniem o niepełnosprawności,
- orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
- orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów,
- orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystaencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.
 
Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych składają obowiązkowo WNIOSEK
 
 
Wnioskodawca składa wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ.
 
Jeżeli ważność orzeczenia upłynie w danym miesiącu, student traci prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych od następnego miesiąca.
 
Jeżeli student uzyska nowe orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego, nabywa prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych od miesiąca, w którym złoży wniosek wraz z  nowym orzeczeniem o niepełnosprawności.
 
W sytuacji, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla niepełnosprawnych tylko na jednym, kolejnym, kierunku studiów, jednak nie dlużej niz przez okres 6 lat.
 
 
Uwaga
Stypendium przekazywane jest w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe. Studenci, którzy podali już wcześniej numer rachunku, nie podają go ponownie.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO