WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Stypendium rektora na rok akademicki 2021/2022

 
Stypendium rektora na rok akademicki 2021/2022
 
O stypendium rektora może ubiegać się student, który w roku akademickim 2020/2021 uzyskał:
 • wyróżniające wyniki w nauce (średnia arytmetyczna z wszystkich ocen nie może być niższa niż 4,00),
 • lub osiągnięcia naukowe,
 • lub osiągnięcia artystyczne,
 • lub osiągnięcia sportowe.

Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora składają obowiązkowo WNIOSEK.

Termin składania wniosków o stypendium rektora dla studentów - od 25 października do 15 listopada 2021 r.
Termin składania wniosków o stypendium rektora dla kandydatów - od 25 października do 25 listopada 2021 r.
 
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE, PRZEZ INNE OSOBY LUB LISTOWNIE NA ADRES UCZELNI Z DOPISKIEM "STYPENDIA"
 
 
Wraz z wnioskiem o stypendium rektora WNIOSKODAWCA składa OBOWIĄZKOWO:
 
1. W przypadku uzyskania wyróżniających wyników w nauce:
 • student WSPIA uzupełnia wniosek w części III A, 
 • absolwent innej uczelni – uzupełnia wniosek w części III A i składa zaświadczenie potwierdzające arytmetyczną średnią z wszystkich ocen otrzymanych za rok akademicki 2020/2021.

2. W przypadku uzyskania osiągnięć naukowych - student uzupełnia wniosek w części III B oraz składa dokumenty poświadczające dane osiągnięcia:

 • projekty badawcze – kserokopia opracowania wyników badań prowadzonych w zespole badawczym,
 • publikacje naukowe – kserokopia pierwszej strony publikacji, strony tytułowej wydawnictwa wraz z numerem ISBN, strona tytułowa czasopisma wraz z numerem ISSN, spis treści oraz kserokopia artykułu,
 • udział w konferencjach naukowych krajowych lub zagranicznych – kserokopia pierwszej strony programu konferencji i strony, na której wymienione jest wystąpienie studenta, kserokopia materiałów pokonferencyjnych,
 • nagrody w konkursach/olimpiadach – dokument potwierdzający udział w konkursie/olimpiadzie, zawierający informację o zasięgu konkursu/olimpiady i uzyskanym miejscu.

3. W przypadku uzyskania osiągnięć sportowych - student uzupełnia wniosek w części III C oraz składa dokumenty poświadczające dane osiągnięcia:

 • dokument potwierdzający udział w określonych zawodach sportowych, zawierający informację o zasięgu zawodów (międzynarodowy/krajowy) i uzyskanym miejscu.

4. W przypadku uzyskania osiągnięć artystycznych - student uzupełnia wniosek w części III D oraz składa dokumenty poświadczające dane osiągnięcia:

 • dokument potwierdzający udział w konkursie/wystawie zawierający informację o zasięgu konkursu/wystawy (międzynarodowy/krajowy) i uzyskanym miejscu (w dziedzinie sztuk fotograficznych, plastycznych, literacko-poetyckich, teatralnych, recytatorskich i muzyczno-tanecznych).

5. W przypadku uzyskania osiągnięć dotyczących tegorocznych maturzystów (laureatów olimpiady międzynarodowej albo laureatów lub finalistów olimpiady stopnia centralnego, medalistów co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie) - student uzupełnia wniosek w części III E  oraz składa dokumenty poświadczające dane osiągnięcia.

Student może ubiegać się o stypendium rektora z tytułu kilku różnych osiągnięć jednocześnie. Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.
 
Szczegółowe zasady i procedury przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 znajdują się w załączniku nr 3.
 
Uwaga!
Stypendium przekazywane jest w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe. Studenci, którzy podali już wcześniej numer rachunku, nie podają go ponownie.
 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO