WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Wykluczenie społeczne więźniów – konferencja pod patronatem Rektora WSPiA

„Problemy adaptacji społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarne” to temat konferencji naukowej organizowanej przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie. Patronatem honorowym konferencję objął Rektor WSPiA prof. Jerzy Posłuszny. Dyskusja na temat wykluczenia społecznego więźniów odbędzie się w 4 listopada w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Konferencja w założeniach ma pomóc w zdiagnozowaniu skali problemów, jakie wyłaniają się przed instytucjami współdziałającymi w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i w procesie readaptacji społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarne. Uczestnicy dyskusji spróbują wypracować model współpracy i działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych zjawisk społecznych towarzyszących powrotowi skazanych do „życia” po obyciu kary pozbawienia wolności.

Tematem dyskusji będzie m.in. izolacja postpenitencjarna, działalność Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz innych zjawisk patologii społecznej. Podczas konferencji poruszony zostanie także temat wykluczenia cyfrowego w procesie wykonywania kary, readaptacji społecznej więźniów oraz roli rodziny w procesie wracania więźnia do społeczeństwa.

W dyskusji głos zabiorą m.in. prof. Czesław Kłak – Dyrektor Kolegium Prawa WSPiA, prof. Katarzyna Kaczmarczyk–Kłak i dr Dorota Ferenc–Kopeć - wykładowcy WSPiA oraz podinsp. Alina Pieniążek – Ekspert Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, dr Henryk Pietrzak – Prezes Zarządu Polskiego Radia Rzeszów. W konferencji uczestniczyć będą także goście z zagranicy m.in. płk Tamás Rózsahegyi – Dyrektor Zakładu Karnego w Sátoraljaújhely i György Éles – Pastor Kościoła Reformowanego – wieloletni kapelan Węgierskiej Służby Więziennej.

Organizatorem konferencji jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie, Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Rzeszowie oraz Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Rzeszowie. Partnerem merytorycznym konferencji jest Kolegium Prawa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Konferencja odbywa się pod patronatem Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – prof. Jerzego Posłusznego oraz Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Dyskusja pod tytułem „Problemy adaptacji społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarne” odbędzie się 4 listopada 2014 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Początek konferencji o godzinie 9:00.

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 – 10.00

POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI – WYSTĄPIENIA OFICJALNE

10.00 – 12.00

WYSTĄPIENIA MERYTORYCZNE:

IZOLACJA POSTPENITENCJARNA - prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO A ADAPTACJA OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH JEDNOSTKI PENITENCJARNE - prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk – Kłak – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

DZIAŁALNOŚĆ POLICJI  W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ INNYCH ZJAWISK  PATOLOGII SPOŁECZNEJ - podinsp. Alina Pieniążek - Ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej policji w Rzeszowie

ASPEKTY WYKLUCZENIA CYFROWEGO W PROCESIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI - dr Henryk Pietrzak - Prezes Zarządu Polskiego Radia Rzeszów

PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA STRONA READAPTACJI SPOŁECZNEJ SKAZANYCH - Stanisław Januś - Prezes Zarządu Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Rzeszowie

READAPTACJA OPARTA NA AUTOPSJI - Andrzej Dawidowski - Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” Irlandia

READAPTACJA SPOŁECZNA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI W OPINIACH SKAZANYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ – WYBRANE ASPEKTY - kpt. dr Dariusz Fudali - Zakład Karny w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Robert Moskal - Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Rzeszowie

SPECYFIKA ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH WZGLĘDEM SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH - kpt. Rafał Rutkowski - Zakład Karny w Rzeszowie

 

12.40 – 15.00

WYSTĄPIENIA MERYTORYCZNE:

ŚRODOWISKOWE I PSYCHOLOGICZNE OGRANICZENIA READAPTACJI SPOŁECZNEJ OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE - dr Dorota Pstrąg - Uniwersytet Rzeszowski

ZNACZENIE ZASOBÓW PSYCHOSPOŁECZNYCH W PRZYSTOSOWANIU OSOBISTYM OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE - Monika Bieleń - Członek Zarządu Stowarzyszenia Inkubator Rozwoju Inicjatyw Społecznych IRYS w Kolbuszowej

ROLA RODZINY W PROCESIE INKLUZJI SPOŁECZNEJ SKAZANYCH - dr Monika Bodowska-Hodyr - Uniwersytet Rzeszowski

POSTAWY MĘŻCZYZN ODBYWAJĄCYCH KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI WOBEC PARTNEREK ŻYCIOWYCH - dr Maria Łukaszek - Uniwersytet Rzeszowski

READAPTACJA SPOŁECZNA SKAZANYCH PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO - płk Tamás Rózsahegyi  -Dyrektor Zakładu Karnego w Sátoraljaújhely, György Éles - Pastor Kościoła Reformowanego – wieloletni kapelan Węgierskiej Służby Więziennej

DZIAŁALNOŚĆ  STOWARZYSZENIA ALTER EGO - Paweł Kubiak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Alter Ego

POMOC PEDAGOGICZNA DLA BYŁYCH WIĘŹNIÓW W OKRESIE POSTPENITENCJARNYM - Wojciech Piątek - Przedstawiciel Więziennictwa Niemiec.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2022
Realizacja: SOLVEO