WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Do Czytelnika

Nauki o administracji, a zwłaszcza o administracji publicznej, są przedmiotem żywych zainteresowań różnego kręgu czytelników: przede wszystkim praktyków, ale także studentów różnych kierunków studiów administracyjnych. Wychodząc na przeciw tym zainteresowaniom, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu-Rzeszowie postanowiła powołać do życia kwartalnik o nazwie „Administracja (teoria – dydaktyka – praktyka)”. Rada Naukowa czasopisma ustaliła, iż na łamach czasopisma ukazywać się mają opracowania z zakresu szeroko pojętych nauk o administracji: prawa administracyjnego, polityki administracyjnej, nauki administracji, historii administracji, teorii organizacji itp. Stałe działy to przede wszystkim studia i artykuły naukowe oraz posiadające znaczenie dla praktyki komentarze, glosy, orzecznictwo sądów krajowych i unijnych, dyskusje o ważniejszych dla administracji projektach aktów prawnych.

Zamierzamy też publikować opracowania z zakresu doświadczeń dydaktycznych. Osobny dział zamierza poświęcić Redakcja działalności dydaktycznej szkół wyższych w zakresie nauk o administracji (informacje i recenzje programów dydaktycznych, informacje i recenzje podręczników akademickich) oraz informacjom dotyczącym zakończonych przewodów doktorskich i habilitacyjnych, a także dane o osobach, które uzyskały tytuł profesora. Nie wyklucza się publikacji z życia naukowego różnych uczelni: informacji o ważnych z punktu widzenia administracji konferencjach krajowych i międzynarodo-wych. Rada Naukowa ustaliła, że celem zapewnienia odpowiedniego poziomu opracowań, publikowane będą tylko prace recenzowane. Za przyjęte do druku opracowania będą wypłacane honoraria autorskie.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu-Rzeszowie jest najstarszą uczelnią niepaństwową w Polsce Południowo-Wschodniej. W 2005 r. obchodziła jubileusz dziesięciolecia istnienia. Nowa ustawa z 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym nakłada na wszystkie uczelnie obowiązek prowadzenia badań naukowych (art. 4). Szkoła nasza, czyniąc zadość tym postanowieniom obowiązującego prawa i powołując do życia kwartalnik „Administracja”, chce stworzyć w tej formie jeszcze jeden sposób ułatwienia realizacji badań naukowych.

 


 

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
 

 

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2022
Realizacja: SOLVEO