WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Numer 1/2005 (1)

Artykuły
Prof. zw. dr hab. Adam Błaś, Uniwersytet Wrocławski
Europejskie standardy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej a problem praw człowieka i obywatela

7

Dr hab. Roman Hauser, prof. nadzw. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Egzekucja administracyjna z nieruchomości

22

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Leoński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Samodzielność struktur samorządowych a rozstrzyganie konfliktów między podmiotami prawa publicznego

36

Prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego

48

Dr hab. Jerzy Posłuszny, prof. nadzw. Wyższa Szkoła Administracja i Zarządzania w Przemyślu
Istota i cechy administracji świadczącej

55

Prof. zw. dr hab. Wiesław Skrzydło, Wyższa Szkoła Administracja i Zarządzania w Przemyślu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Społeczno-polityczne uwarunkowania i kierunki zmian Konstytucji RP

68

Prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski, Wyższa Szkoła Administracja i Zarządzania w Przemyślu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wybrane zagadnienia dydaktyki prawa administracyjnego na wyższych uczelniach

  86

 

Sprawozdania
O potrzebie zmian konstytucji Polski i Ukrainy (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Krasiczyn – Rzeszów 19-21 IX 2005)
(dr Krzysztof Eckhardt)

105

Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego doktora nauk prawnych Krystiana M. Ziemskiego
(dr Mariusz Swora)

108

Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego doktora nauk prawnych Andrzeja Skoczylasa
(mgr Katarzyna Celińska-Mysław)

111

 

Glosy
Glosa Roberta Sawuły do wyroku WSA w Opolu z 23 VI 2005 r., II SA/Op 83/04

114

Pliki do pobrania:
administracja.pdf (342.32 KB)

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO