WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Numer 1/2008 (10)

Artykuły
dr hab. Jerzy Supernat, Uniwersytet Wrocławski
Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie

5

mgr Antoni Marcin Chuchla, sekretarz Urzędu Gminy Niebylec
Obowiązki władz oraz ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej na ziemiach polskich zaboru austriackiego w latach 1891 – 1918

17

mgr Joanna Kastelik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Organy nadzoru nad działalnością związku komunalnego

48

mgr Tomasz Łubiarz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pojęcie regionu w pracach nad reformą terytorialną w Polsce wprowadzoną w 1998 r

82

mgr Urszula Możdżeń-Mucha, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Skarga sądowoadministracyjna na zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego

mgr Przemysław Wojtczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Terror a terroryzm – czy istnieje różnica?

dr Agnieszka Ziółkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Informatyzacja administracji na tle regulacji o e-podpisie

134

Sprawozdania

Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego doktora nauk prawnych Karola Kiczki
mgr Małgorzata Sieradzka, Uniwersytet Wrocławski

199

Recenzje

M. Miemiec, Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec
dr Piotr Szreniawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

204

Glosy

dr Wojciech Maciejko, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2008 r., I OSK 446/07

207

Varia

dr dr hab. Jerzy Posłuszny, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Wspomnienie po dr Longinie Gardjan-Kawa (1961-2008

220

 

Pliki do pobrania:

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO