WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Numer 1/2013 (30)

TREŚĆ ZESZYTU (30) 1/2013 „ADMINISTRACJA. TEORIA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA”  
STUDIA i ARTYKUŁY  
prof. dr hab. Barbara Adamiak, Uniwersytet Wrocławski
Prawa jednostki w koncepcji władztwa administracyjnego przesuniętego w czasie
5
dr hab. prof. WSPiA Przemyśl–Rzeszów Zbigniew Czarnik
Sprawiedliwe odszkodowanie za przymusowe przejęcie własności nieruchomości
23
dr Robert Suwaj, Uniwersytet w Białymstoku
Jakość tworzonego prawa na przykładzie zmian dokonanych w Kodeksie postępowania administracyjnego w latach 2010–2012
40
dr Tomasz Szewc, Politechnika Śląska w Gliwicach
Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji zadań publicznych dotyczących osób niepełnosprawnych
63
dr Ewa Bonusiak, Uniwersytet Rzeszowski
Prawo do dobrej administracji jako kategoria prawna
82
mgr Justyna Mielczarek, doktorantka, Uniwersytet Wrocławski
Samodzielność organu administracji publicznej w wydawaniu aktów normatywnych
99
RECENZJE  
Jacek Lang, Jarosław Maćkowiak, Ewa Stefańska, Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz Lex
prof. dr hab. Jan Szreniawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl–Rzeszów
113
Marcin Janik, Policja sanitarna dr Piotr Szreniawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 119
SPRAWOZDANIA  
Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego doktora
Piotra Stanisława Dobosza przed Radą Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
dr Joanna Człowiekowska, Uniwersytet Jagielloński
124
GLOSY  
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 maja 2012 r., sygn. III SA/Po 263/12 (niepublikowany)
139
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt III SA/Po 263/12
(niepublikowany)
dr hab. prof. UMCS w Lublinie Janusz Niczyporuk
151
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2011 r.,
sygn. III SK 32/10
162
Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2011 r.,
sygn. III SK 32/10
mgr Wojciech Stabryła, doktorant, Wyższa Szkoła Prawa
i Administracji Przemyśl–Rzeszów
174
   
   

 

Pliki do pobrania:

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO