WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Numer 2/2008 (11)

Artykuły

dr hab. Zbigniew Czarnik, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego ze względu na niemożność nadania sprawie biegu

5

dr Magdalena Gurdek, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Obowiązki wójta, starosty i marszałka województwa w zakresie składania oświadczeń i informacji określonych w tzw. przepisach antykorupcyjnych

21

mgr Jacek Drosik, Uniwersytet Śląski
Warunki legalności, moc dowodowa oraz charakter prawny informacji podatkowych pochodzących od kontrahentów podatników

54

mgr Małgorzata Grego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Problem udzielenia pełnomocnictwa w ramach prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

88

mgr Joanna Kastelik, Uniwersytet Śląski
Organy nadzoru nad działalnością związku komunalnego

99

mgr Tomasz Moll, Uniwersytet Śląski
Referendum gminne – wybrane zagadnienia

133

mgr Katarzyna Płonka-Bielenin, Uniwersytet Śląski
Zakres pojęcia „zadania publiczne” i próba określenia istoty ich realizacji przez organizacje pożytku publicznego

mgr Justyna Przedańska, Uniwersytet Wrocławski
Samodzielność działania organu administracyjnego w świetle koncepcji nowego publicznego zarządzania

mgr Filip Tereszkiewicz, Politechnika Opolska
Kompetencje państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po reformie dokonanej Traktatem Lizbońskim

147

173

184

Sprawozdania

Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego doktora nauk prawnych Marka Szydło
mgr Małgorzata Sieradzka, Uniwersytet Wrocławski

Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego doktora nauk prawnych Ryszarda Mojaka
mgr Paweł Sadowski, (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego dr Iwony Niżnik-Dobosz
dr Mariusz Kotulski, Uniwersytet Jagielloński, sędzia WSA w Krakowie.

Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowej i okolicznościowej sesji naukowej z okazji 80-tej rocznicy urodzin Profesora Bronisława Jastrzębskiego, Olsztyn – Iława, 21-22 września 2007 r., Problemy współczesnego ustrojoznawstwa
dr Jarosław Dobkowski, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzje
Stanisław Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym
dr Mirosław Wincenciak, Uniwersytet w Białymstoku

247

Glosy
dr Wojciech Kręcisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2008 r. (sygn. akt II FZ 105/08; niepublikowane)

251

 

Pliki do pobrania:
03_Czarnik.pdf (262.75 KB)

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO