WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Numer 2/20120 (19)

 
TREŚĆ ZESZYTU (19) 2/2010 „ADMINISTRACJA. TEORIA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA”  
ARTYKUŁY  
prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik, Akademia Podlaska w Siedlcach
Postępowanie regulacyjne z art. 38a ust. 2 i art. 38b ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jako szczególny tryb postępowania administracyjnego
5
dr hab. Hanna Knysiak-Molczyk, Uniwersytet Jagielloński, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Prawo pomocy w postępowaniach: sądowoadministracyjnym i cywilnym
29
dr Wojciech Mateusz Hrynicki, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
Ważne powody administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska (przyczynek do dyskusji)
62
dr Agnieszka Ziółkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Skutki wyjawienia nowych okoliczności i nowych dowodów w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym
80
mgr Małgorzata Grego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uwierzytelnianie dokumentów przez pełnomocnika
96
mgr Jan Andrzejewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uwagi na temat rokowań poprzedzających wywłaszczenie
111
RECENZJE  
Stanisław Nitecki, Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń
dr Alina Miruć, Uniwersytet w Białymstoku
132
SPRAWOZDANIA  
Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego dra Marka Stefaniuka
dr Zbigniew Władek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
136
Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych.
IV Letnie Warsztaty Doktoranckie, Łódź 30 VI – 2 VII 2010 r.
prof. nadzw. dr hab. Jan Paweł Tarno, Uniwersytet Łódzki
153
GLOSY  
Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2010 r., I OPS 13/09 157
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2010 r., I OPS 13/09
mgr Agnieszka Grosińska, referendarz w WSA w Łodzi
mgr Agnieszka Gortych-Ratajczyk, asystent sędziego w WSA w Łodzi
157
   

 

Pliki do pobrania:
12-spis ang.pdf (102.56 KB)

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO