WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Numer 2/2013 (31)

TREŚĆ ZESZYTU (31) 2/2013 „ADMINISTRACJA. TEORIA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA”  
STUDIA i ARTYKUŁY  
dr hab. prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie Maciej Rogalski
Postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej
5
dr hab. prof. WSPiA w Przemyślu Zbigniew Czarnik
Gwarancyjna funkcja uzasadnienia decyzji administracyjnej
25
mgr Filip Geburczyk, doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Legitymacja skargowa w polskim, niemieckim i francuskim postępowaniu sądowoadministrayjnym
36
mgr Violetta Demetraki-Paleolog, Lublin (WSPiA w Przemyślu)
Wpływ czynników i błędów na analizę DNA
52
mgr Krystyna Perkowska, doktorant, Uniwersytet w Białymstoku
Instytucja ugody w świetle przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
75
RECENZJE  
Jerzy Supernat, Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane
dr hab. prof. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Jan Jeżewski
92
SPRAWOZDANIA  
„Prawotwórstwo sądów administracyjnych”, sprawozdanie z VII Letnich Warsztatów Doktoranckich, Gdańsk 4–6 VII 2013 r. dr hab. prof. UŁ Jan Paweł Tarno 106
GLOSY  
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2011 r., sygn. akt III SA/Gd 302/11 (niepublikowany) dr hab. prof. UMCS w Lublinie Janusz Niczyporuk 111
VARIA  
Michał Kulesza – wspomnienie o przyjaźni zawodowej
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Leszek Kamiński
123

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO