WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Numer 3/2007 (8)

Artykuły
dr Małgorzata Gajda-Durlik, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu
Problematyka dekodyfikacji a proces rozwoju polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym – część II

5

dr Wojciech Kręcisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa wspólnotowego przez sąd krajowy – zarys problematyki

37

dr Przemysław Wilczyński, Uniwersytet Łódzki
Wolność palenia wyrobów tytoniowych? Artykuł dyskusyjny

61

mgr Jolanta Kunert, Uniwersytet Wrocławski
Ogłaszanie aktów prawa miejscowego w wojewódzkim dzienniku urzędowym

105

mgr Tomasz Moll, Uniwersytet Śląski
Zakres działania i zadania gminy

127

mgr Monika Przybylska, Uniwersytet Wrocławski
Pojęcie administracji regulacyjnej

157

mgr Piotr Sobański, LL.M., adwokat, Zielona Góra
Problematyka prawna przejęcia niemieckich majątków przez państwo polskie

mgr Marta Węgrzyn-Skarbek, Uniwersytet Śląski
Organizacja pomocy społecznej w gminach

182

203

Recenzje

Stanisław Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie
prof. dr hab. Jan Szreniawski, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

229

Sprawozdania
Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego doktora nauk prawnych Janusza Niczyporuka
dr Dorota Steć, dr Piotr Szreniawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

232

Glosy

dr Stanisław Nitecki, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2006 r., sygn. akt I OSK 978/05

249

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO