WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Numer 3/2008 (12)

Artykuły

Dr hab. Jan Paweł Tarno, Prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego
Zasada dwuinstancyjności postępowania w postępowaniu podatkowym

5

dr Alina Miruć, Uniwersytet w Białymstoku
Zasada pomocniczości w prawie pomocy społecznej

26

dr Paweł Zaborniak, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Wstrzymanie wykonania aktu administracyjnego generalnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

42

mgr Monika Augustyniak, Uniwersytet Śląski
Status prawny jednostki pomocniczej gminy w sferze prawa prywatnego

72

mgr Emil Kruk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pojęcie odpowiedzialności prawnej (analiza wybranych zagadnień)

109

mgr Wojciech Piątek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rozpatrzenie zażalenia w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym

122

mgr Ewa Prandota-Prandecka, Uniwersytet Wrocławski
Karta Polaka i stwierdzenie przynależności do Narodu Polskiego – propozycje rozwiązań legislacyjnych

mgr Robert Talaga, referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
Prowspólnotowa wykładnia prawa w orzecznictwie sądów administracyjnych

139

164

Sprawozdania

Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego doktora nauk prawnych Zbigniewa Czarnika
dr Robert Sawuła, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

„10 lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r.
mgr Emil Kruk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr Jerzy Parchomiuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski

„Stosunek postępowania sądowoadministracyjnego do postępowania cywilnego”. II Letnie Warsztaty Doktoranckie, Gorzów Wielkopolski, 2-4 VII 2008 r.
dr Robert Sawuła, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

 

Recenzje
Sławomir Pilipiec, Piotr Szreniawski, Socjologia administracji. Zarys wykładu
dr hab. Jerzy Supernat, Uniwersytet Wrocławski

199

 Glosy

mgr Maciej Kobak, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2007 r., I SA/Wr 817/07 (niepubl.)

232

Pliki do pobrania:
13_Kobak glosa.pdf (289.35 KB)
06_Augustyniak.pdf (404.63 KB)
05_Zaborniak.pdf (382.22 KB)

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO