WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Numer 4/2007 (9)

Od Redakcji

Artykuły

prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik, Akademia Podlaska w Siedlcach
Nowe regulacje odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich i studentów – uwagi krytyczne

7

dr Magdalena Gurdek, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Dekoncentracja uprawnień orzeczniczych wójta, starosty i marszałka województwa

31

dr Wojciech Maciejko, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, asystent sędziego w WSA w Rzeszowie
Uwagi o przedmiotach norm prawnych i podmiotowości normatywnej

64

mgr Bartosz Chludziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
SOLVIT – system alternatywnego rozwiązywania sporów dla Jednolitego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej

87

mgr Jacek Drosik, Uniwersytet Śląski
Pełnomocnictwo i opłata skarbowa od pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym

114

mgr Joanna Miłkowska, Uniwersytet Łódzki
Status prawny ryb wód śródlądowych a status prawny zwierząt łownych

125

mgr Katarzyna Płonka-Bielenin, Uniwersytet Śląski
Zakres pojęcia „interes publiczny” a organizacje pożytku publicznego

145

 Recenzje

Dorota Dąbek, Prawo miejscowe
prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

171

Sprawozdania
Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego dr Wojciecha Jakimowicza
dr Mariusz Kotulski, Uniwersytet Jagielloński, sędzia WSA w Krakowie

176

 Glosy

dr Elżbieta Feret, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2005 r., Kp 2/05

mgr Jędrzej Dessoulavy-Śliwiński, asystent sędziego NSA
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2006 r., II SA/Bd 744/06 

186

198

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO