WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Numer 4/2008 (13)

Artykuły

prof. dr hab. Andrzej Witkowski, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Z badań nad postępowaniem egzekucyjnym władz skarbowych w latach 1947-1950

5

prof. zw. dr hab. Ernest Knosala, Uniwersytet Śląski w Katowicach, dr Rafał Stasikowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Rada Polityki Pieniężnej jako szczególny organ państwa (studium z prawa administracyjnego i nauki administracji)

55

dr Wojciech Maciejko, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Granice poprawek Senatu RP a ukryta inicjatywa ustawodawcza

90

dr Joanna Radwanowicz-Wanczewska, Uniwersytet w Białymstoku
Przymus administracyjny jako następstwo niewykonania obowiązku prawnego

105

dr Anna Trela, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jako przykład stosowania środków regulacyjnych w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym (analiza na tle orzecznictwa sądów administracyjnych)

119

dr Agnieszka Ziółkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dokumenty jako dowody w postępowaniu administracyjnym

144

mgr Marta Daszkiewicz, Uniwersytet Łódzki
Uwagi na tle udziału prokuratora w postępowaniu przed organem II instancji

mgr Anna Mazur, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Rola Systemu Informacji Podatkowej w interpretacji przepisów prawa podatkowego

160

178


Recenzje

Stanisław Wrzosek, System: administracja publiczna. Systemowe determinanty nauki administracji 
prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Alina Miruć, Uniwersytet w Białymstoku

Sprawozdanie

prawozdanie z kolokwium habilitacyjnego dra Andrzeja Panasiuka
dr Robert Suwaj, Uniwersytet w Białymstoku

Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Szklarska Poręba 21-24 września 2008 r.
mgr Maja Puszkarewicz-Kubińska, Uniwersytet Wrocławski;
mgr Łukasz Hartman, Uniwersytet Wrocławski

Glosy
dr hab.Zbigniew Czarnik, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2007 r., I OSK 1728/06 (niepubl.)

mgr Andrzej Majzner, referendarz, WSA w Gliwicach
Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2008 r., sygn. akt II OZ 291/08 (niepubl.)

Listy do Redakcji
Do Redaktora Naczelnego „Administracji” prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Uniwersytet Łódzki

List do Redakcji dr hab. Jan Paweł Tarno, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego

 

Pliki do pobrania:
05-Maciejko.pdf (217.77 KB)
03-Witkowski.pdf (475.67 KB)

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO