WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Numer 4/2013 (29)

TREŚĆ ZESZYTU (29) 4/2012 „ADMINISTRACJA. TEORIA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA”  
STUDIA i ARTYKUŁY  
dr Antoni Chuchla, Niebylec
Dieta radnego rady gminy i sołtysa. Prawo do diety w przypadku zbiegu obu tytułów
5
mgr Justyna Bobrowicz, Lublin
Kwalifikacja aktu normatywnego jako aktu prawa miejscowego – na przykładzie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
23
mgr Joanna Leszczyńska, Uniwersytet w Białymstoku
Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
46
mgr Izabela Skipioł, Uniwersytet Śląski
Ewolucja polskiego prawa budowlanego – przyczynek do dyskusji
62
mgr Marta Węgrzyn-Skarbek, Uniwersytet Śląski
Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość wynikających z porozumień administracyjnych zawartych z udziałem jednostki samorządu terytorialnego przez NSA
93
mgr Karol Ważny, Uniwersytet Gdański
Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia charakteru gry lub zakładu
110
RECENZJE  
Anna Krawiec, Autokontrola decyzji administracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 170
dr hab. Hanna Knysiak-Molczyk, Uniwersytet Jagielloński
132
Jakub Kosowski, Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 222
dr Katarzyna Wlaźlak Uniwersytet Łódzki
146
SPRAWOZDANIA  
„Odpowiedzialność administracji, i w administracji” Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łódź 21 listopada 2012 r. Sprawozdanie dr Maria Karcz-Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki 152
GLOSY  
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2012 r. (SK 31/10) 157
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2012 r. (SK 31/10) Prof. dr hab. Jerzy Paśnik, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku 176
Lista recenzentów tekstów zgłoszonych do publikacji na łamach kwartalnika w roku 2012 191

 

Pliki do pobrania:
03-Chuchla.pdf (437.51 KB)

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO