WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

 

 

DZIAŁ I USTALENIA OGÓLNE

 

 

Rozdział I Cel i przedmiot regulacji

Rozdział II Definicje pojęć

Rozdział III Podstawowe zasady procesu inwestycyjnego
 

DZIAŁ II STATUS INWESTORA ORAZ PODMIOTU POSIADAJĄCEGO TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI

Rozdział I Prawa i obowiązki inwestora oraz uprawnionego do nieruchomości

Rozdział II Wstąpienie osoby trzeciej w prawa i obowiązki inwestora

 

5

DZIAŁ III AKTY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTOWANIE NA OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM ZABUDOWY
Rozdział I Ustalenia ogólne

Rozdział II Plan rozwoju przestrzennego gminy

Rozdział III Plan rozwoju przestrzennego aglomeracji

Rozdział IV Plan zabudowy

Rozdział V Lokalne przepisy urbanistyczne 

 

Rozdział VI Skutki zmiany wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu zabudowy, lokalnych przepisów urbanistycznych i planu rozwoju

Rozdział VII Zasady lokalizacji inwestycji na obszarze objętym planem zabudowy
 

DZIAŁ IV ZASADY INWESTOWANIA NA OBSZARACH BEZ PLANÓW ZABUDOWY
Rozdział I Szczególne wymogi inwestowania na obszarach bez planów zabudowy

Rozdział II Zgłoszenie urbanistyczne
 

DZIAŁ V LOKALIZACJA INWESTYCJI PUBLICZNYCH

Rozdział I Podstawy lokalizacji inwestycji publicznych

Rozdział II Lokalizacja i przejęcie nieruchomości na potrzeby realizacji strategicznej inwestycji publicznej

Rozdział III Wywłaszczenie nieruchomości na potrzeby realizacji innych inwestycji publicznych

 

DZIAŁ VI OGRANICZENIA WOLNOŚCI ZABUDOWY

Rozdział I Ustalenia ogólne

Rozdział II Dopuszczalne zakazy

DZIAŁ VII DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA NA OBSZARACH ZDEGRADOWANYCH PRZYRODNICZO I TECHNICZNIE

Rozdział I Szczególne zasady inwestowania na obszarach zdegradowanych przyrodniczo

Rozdział II Rewitalizacja zabudowy zdegradowanej technicznie

DZIAŁ VIII WSPÓŁDZIAŁANIE SEKTORA PUBLICZNEGO Z PRYWATNYM W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Rozdział I Ustalenia ogólne

Rozdział II Umowa o realizację infrastruktury

Rozdział III Opłaty związane ze zrealizowaniem infrastruktury technicznej  

Rozdział IV Koncesja na roboty budowlane

 

DZIAŁ IX WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY I UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Rozdział I Zakres i ustalanie warunków technicznych budowy i użytkowania obiektów budowlanych

Rozdział II Odstępstwo od warunków technicznych budowy i użytkowania obiektów budowlanych

Rozdział III Warunki przyłączenia obiektów budowlanych do sieci infrastruktury

 

DZIAŁ X REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Rozdział I Uczestnicy procesu realizacji inwestycji

Rozdział II Informacje budowlane

Rozdział III Rozpoczęcie realizacji inwestycji

Rozdział IV Prowadzenie i kontrola robót budowlanych

Rozdział V Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego

Rozdział VI Realizacja inwestycji o charakterze szczególnym

 

DZIAŁ XI UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Rozdział I Zasady utrzymania obiektów budowlanych

Rozdział II Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych

Rozdział III Katastrofa budowlana

DZIAŁ XII SKUTKI PRAWNE NIELEGALNYCH DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH

DZIAŁ XIII ORGANY ADMINISTRACYJNE WŁAŚCIWE W SPRAWACH INWESTYCYJNYCH

 

DZIAŁ XIV REJESTR BUDOWLANY

 

UZASADNIENIE

 


 

 

Pliki do pobrania:

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO