WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Do Czytelnika

W ubiegłym roku Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu - Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie, rozpoczęła wydawanie zeszytów naukowych w ramach nowej serii: „Rzeszowskie Studia Prawnicze”. W założeniu publikacja ta będzie ukazywać się w cyklu półrocznym. Czasopismo to w zamyśle nawiązuje do „Rzeszowskich Zeszytów Naukowych” wydawanych w przeszłości przez b. Filię Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, powstałych z inicjatywy Pana Profesora Jana Winiarza – znakomitego cywilisty.
„Rzeszowskie Studia Prawnicze” są skierowane do wszystkich prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, przejawiających swoją aktywność tak w obrębie prawa prywatnego, jak i publicznego.
W trosce o merytoryczną zawartość czasopisma, zostanie powołana Rada Naukowa, obejmująca wybitnych przedstawicieli nauki prawa, związanych z ziemią podkarpacką.
Przedłożone artykuły (publikacje) będą podlegać recenzjom naukowym, warunkującym skierowanie materiałów do druku.
Do współpracy przy wydawaniu „Rzeszowskich Studiów Prawniczych” zapraszamy prawników ze wszystkich środowisk prawniczych w Polsce, w szczególności tych, którzy są lub czują się – poprzez miejsce urodzenia, pracę czy też sympatię – związani z ziemią rzeszowską. Intencją wydawcy jest, aby wspomniane osoby ostatecznie decydowały o treści kolejnych numerów czasopisma.

                     

                                                  Redaktor Naczelny                                                            Sekretarz

                                         prof. dr hab. Zdzisław Gawlik                                                dr Beata Bury

 


 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2022
Realizacja: SOLVEO