WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Kolejne dyplomy rozdane

11 grudnia 2007 w WSPiA w Rzeszowie absolwentom kolejnych edycji studiów podyplomowych, odbywających się w ramach projektu „Studia Podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wręczono certyfikaty i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji jest członkiem ogólnopolskiego konsorcjum edukacyjnego „Edukacja dla Przedsiębiorczości” zrzeszającego 14 uczelni publicznych i niepublicznych, które wygrało największy projekt edukacyjny w Polsce o wartości ponad 50 mln zł. W całym kraju w ramach projektu „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie przeszkolonych blisko 7 tys. pracowników. Nasza uczelnia przeszkoliła na Podkarpaciu 310 osób na 5 kierunkach studiów.
Prezentowany projekt jest odpowiedzią na ogłoszony przez PARP konkurs nr SPORZL/2.3/A/1, na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a: "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr".
Studia adresowane są do pracowników małych, średnich i dużych firm posiadających wyższe wykształcenie (magisterskie, licencjackie lub inżynieryjne).
W zależności od wielkości firmy studia kosztują od 20 do 40% rzeczywistych kosztów nauki. Cena dla uczestnika w zależności od wielkości firmy i kierunku studiów zamyka się w przedziale od 500 do 1150 zł, zaś pozostała część kosztów nauki zostanie pokryta ze środków dotacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO