WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Uwaga! Zmiana nazwy Uczelni

Informujemy, że w związku z otrzymaniem uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku PRAWO Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania Przemyśl - Rzeszów decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od dnia 10 grudnia 2007 zmieniła nazwę na Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl -Rzeszów.


Wyciąg z Zarządzenia Nr 71/2007
Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu
z dnia 29 listopada 2007 roku

Przepisy wprowadzające do obrotu prawnego
nową  nazwę Uczelni w brzmieniu ustalonym
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 30 października 2007 roku (DSW-3-07-4001-153/07)
„Wyższa Szkoła Prawa i Administracji” w Przemyślu

Na podstawie § 25 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Uczelnia niepubliczna „Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania” w Przemyślu, z dniem 10 grudnia 2007 roku, funkcjonuje pod nazwą „Wyższa Szkoła Prawa i Administracji” w Przemyślu, określoną w decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2007 roku, DSW-3-07-4001-153/07 .

§ 2

 1. Od dnia 10 grudnia 2007 r., wszystkie organy Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu stają się organami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu.
 2. Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu i jego organy, z dniem 10 grudnia 2007 r., funkcjonują jako Samorząd Studencki i jego organy w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu.
 3. Z dniem 10 grudnia 2007 r., wszystkie Komisje funkcjonujące w Uczelni działają jako Komisje Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu.
 4. Wielomieszkaniowy Dom Studencki Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, z dniem 10 grudnia 2007r., staje się Wielomieszkaniowym Domem Studenckim Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu.
 5. Wszystkie osoby powołane na stanowiska i do pełnienia funkcji w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu, zachowują stanowiska i pełnią funkcję w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu.

§ 6

 1. Do dnia 8 grudnia 2007 roku wprowadzone zostają, na mocy odrębnego Zarządzenia Rektora, nowe wzory wszystkich decyzji wydawanych przez Wydziałowe Komisje Stypendialne i Odwoławczą Komisję Stypendialną zawierające w treści nazwę „Wyższa Szkoła Prawa i Administracji” w Przemyślu ,z obowiązkiem ich stosowania od 10 grudnia 2007 roku.

§ 16

 1. Od 1 stycznia 2008 roku „Wyższa Szkoła Prawa i Administracji” w Przemyślu wydaje studentom Karty okresowych osiągnięć studenta, Karty egzaminacyjne na wpisy warunkowe, a pracownikom Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu - protokoły egzaminacyjne, zawierające nową nazwę Uczelni – „Wyższa Szkoła Prawa i Administracji” w Przemyślu.

§ 17

 1. Nowe legitymacje studenckie wydawane do dnia 31 grudnia 2007 roku opatrywane są nadal pieczęcią podłużną i okrągłą pieczęcią tuszową z dotychczasową nazwą „Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania” w Przemyślu.
 2. Przy  przedłużeniu ważności legitymacji studenckich na okres od 1 kwietnia do 31 października 2008 roku, na legitymacjach odciskana zostaje  pieczęć tuszowa okrągła z nową nazwą – „Wyższa Szkoła Prawa i Administracji” w Przemyślu oraz pieczęć podłużna o zmianie nazwy Uczelni , o której mowa w  § 3 ust. 2.
 3. Indeksy, począwszy od 10 grudnia 2007 r., są sukcesywnie tj. w miarę przedkładania ich w Dziekanatach, opatrywane pieczęcią podłużną o zmianie nazwy Uczelni, określoną w § 3 ust. 2.

§ 18

 1. Uchwały podjęte przez Senat WSAiZ i Zarządzenia Rektora WSAiZ, zachowują moc obowiązującą w „Wyższej Szkole Prawa i Administracji” w Przemyślu, z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 19

Umowy o odpłatności za studia oraz umowy najmu lokalu mieszkalnego w WDS WSAiZ (wraz z załącznikami), zawarte przez studentów z Wyższą Szkołą Administracji i Zarządzania w Przemyślu do dnia 10 grudnia 2007, roku zachowują aktualność w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu i obowiązują do czasu ich wygaśnięcia.

§ 20

Decyzje Rektora WSAiZ  w sprawach studenckich, decyzje Dziekanów Wydziałów WSAiZ, protokoły z posiedzeń i decyzje Wydziałowych Komisji Stypendialnych WSAiZ, Odwoławczej Komisji Stypendialnej WSAiZ, decyzje Pełnomocnika Rektora ds. studentów ,w sprawie zakwaterowania studentów w WDS, protokoły z posiedzeń i decyzje Komisji Rekrutacyjnych w WSAiZ, orzeczenia Wydziałowej i Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów w WSAiZ, zachowują moc obowiązującą w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO