WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

WSPiA uruchamia kolejną edycję Seminarium Doktoranckiego

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jako pierwsza Uczelnia w regionie uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Dzięki temu od 2011 r. stopień doktora zdobyło już ponad 20 osób, a kolejnych 14 przewodów doktorskich jest na końcowym etapie postępowania i w najbliższym czasie zakończy się obroną. W nowym roku akademickim WSPiA uruchamia IX edycję Seminarium Doktoranckiego. Rekrutacja trwa do 31 października 2019 r.

WSPiA uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w 2011 r. Było to możliwe dzięki zbudowaniu przez uczelnię znakomitej kadry naukowo – dydaktycznej. Składa się ona zarówno z wybitnych profesorów będących krajowymi liderami w swoich dyscyplinach, jak i z wielu młodszych naukowców posiadających stopień doktora habilitowanego.

Wśród osób, które obroniły rozprawy doktorskie w WSPiA, są prokuratorzy, policjanci, sędziowie, adwokaci, biegli sądowi oraz wykładowcy WSPiA i wielu innych Polskich Uczelni. Promotorami obronionych rozpraw byli m.in. prof. Andrzej Zoll, prof. Zygmunt Niewiadomski, prof. Wiesław Skrzydło, prof. Ludwik Żukowski, prof. Robert Sawuła, prof. Zdzisław Gawlik oraz prof. Zbigniew Czarnik. Recenzje opracowywali pracownicy naukowi m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Łódzkiego, Śląskiego i UMCS. Większość nowych doktorów to uczestnicy Seminarium Doktoranckiego prowadzonego przez WSPiA. Ich prace zostały zarekomendowane przez recenzentów do opublikowania.

Rekrutacja trwa

W roku akademickim 2019/2020 WSPiA uruchamia IX edycję Seminarium Doktoranckiego. Podania o przyjęcie można składać do 31 października 2019 r. Seminarium Doktoranckie przeznaczone jest głównie dla absolwentów kierunku „prawo”, „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne”, posiadający tytuł magistra i trwa 3,5 roku.

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najnowszymi teoriami i problemami badawczymi wybranej dyscypliny i specjalności naukowej oraz podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników. Seminaria mają również przygotować uczestników m.in. do napisania rozprawy, otwarcia przewodów i obrony prac doktorskich.

Zajęcia w ramach Seminarium odbywają się w formie wspólnych wykładów dla wszystkich roczników. Słuchacze poszczególnych roczników rozwijają swój warsztat naukowy podczas Konwersatoriów oraz w ramach trzech sekcji zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Prawa Prywatnego, Publicznego i Karnego (obejmujących one problematykę związaną z tematami prac doktorskich). Organizowane są także warsztaty, glosatoria i konferencje służące prezentacji i omówieniu tezy i koncepcje prac doktorskich. Doktoranci mają możliwość publikowania w czasopismach naukowych WSPiA: Ogólnopolskim Kwartalniku „Administracja, Teoria – Dydaktyka – Praktyka” oraz półroczniku „Rzeszowskie Studia Prawnicze”, a także w innych uczelnianych publikacjach.

Rekrutacja na IX edycję Seminarium Doktoranckiego w WSPiA trwa do 31 października 2019 r. Podania należy składać w Dziale Nauki i Biblioteki WSPiA. Szczegółowe informację na temat rekrutacji można znaleźć na stronie www.wspia.eu/dla-kandydata/seminaria-doktoranckie

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO