WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla nowych studentów

Minimum 2 tys. zł to wysokość stypendium, o jakie mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynający naukę na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Stypendium przyznawane jest ramach programu Zarząd Województwa Podkarpackiego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2019/2020. Nabór wniosków trwa od 7 do 18 października 2019 r.

Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego otrzyma tylko 100 najlepszych studentów z Podkarpacka. Pomoc przyznawana jest maksymalnie na okres 10 miesięcy. O stypendia mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Kandydaci muszą spełniać dwa warunki. Pierwszy to podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej uczelni znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego. Drugi to uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

Program pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2019/2020 ma na celu wspieranie stałego podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców regionu. Ma również wpływać na rozwój szkolnictwa wyższego na Podkarpaciu.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczął się 7 października 2019 r. i kończy w piątek 18 października 2019 r. Wnioski wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać osobiście lub listownie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Stypendium może otrzymać student, który złoży do Marszałka Województwa Podkarpackiego wypełniony, kompletny i podpisany wniosek wraz z załącznikami:

1. kserokopią świadectwa dojrzałości, stwierdzoną za zgodność z oryginałem

2. zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta,

3. oświadczenie o podjęciu studiów po raz pierwszy,

4. płytę CD zawierającą: zestawienie danych z wniosku studenta, sporządzone w aplikacji informatycznej dostępnej na stronie www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory wniosku i załączników znajdują się na stronie internetowej www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl w zakładce Stypendia dla studentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu ul. Lubelska 4, pokój nr 117 telefon: (17) 743 31 69, adres e-mail: dek@podkarpackie.pl lub m.franczyk@podkarpackie.pl.

 

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO