WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Duże zainteresowanie ogólnouczelnianą konferencją naukową w WSPiA

Prawie 300 studentów studiów stacjonarnych w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej wzięło udział w konferencji Kół Naukowych działających w Uczelni. Tematem całodziennej dyskusji był „Internet – cyfrowa przestrzeń rozwoju i zagrożenia”. W dyskusji głos zabrali studenci działający w różnych Kołach Naukowych. Łącznie wygłosili 19 zróżnicowanych tematycznie referatów.Konferencja Kół Naukowych działających w WSPiA odbyła się w poniedziałek 9 grudnia 2019 r. i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem studentów. Tematem przewodnim był „Internet jako cyfrowa przestrzeń rozwoju i zagrożeń”. – Łącznie zgłoszonych zostało 19 referatów. Przygotowali je przedstawiciele 11 różnych Kół Naukowych – wylicza dr Hubert Kawalec, Dyrektor Centrum Edukacji Dodatkowej WSPiA. – Były to bardzo ciekawe prace pokazujące jak Internet wpływa na różne sfery naszego życia. Studenci skupili się na aspektach prawnych, ekonomicznych, gospodarczych i prawach człowieka. W wystąpieniach poruszyli także kwestie związane z bezpieczeństwem i wpływem Internetu na nasze życie. Bardzo się cieszę, że studenci tak licznie wzięli udział w tej konferencji, zarówno jako słuchacze, jak i prelegenci. Przez cały dzień wystąpień swoich kolegów wysłuchało blisko 300 studentów naszej Uczelni – mówi dr Hubert Kawalec.

Była to pierwsza konferencja naukowa w WSPiA, podczas której studenci mogli zdobyć punkty w ramach „MIXA EDUKACYJNEGO”. – Jest to nasz najnowszy program, który ma premiować dodatkową aktywność dydaktyczną i organizacyjną studentów WSPiA – tłumaczy prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. – Dzięki punktom zdobytym za działalność dydaktyczną student będzie mógł w danym semestrze podnieść ocenę z przedmiotu zdawanego w systemie SBS o 1 stopień. Działalność organizacyjna wyróżniana będzie na prestiżowej liście rankingowej najlepszych studentów i premiowana ciekawymi nagrodami i wyróżnieniami pozwalającymi budować swoje CV. Punkty w ramach „MIXA EDUKACYJNEGO” przyznawane są za aktywność w Kołach Naukowych, udział w klinikach doradczych, udział w innych wydarzeniach naukowych i dydaktycznych organizowanych przez WSPiA oraz udział w wydarzeniach naukowych lub popularnonaukowych poza Uczelnią – zaznacza prof. Jerzy Posłuszny.

Studencką konferencję zorganizowały Koła Naukowe WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Podczas konferencji studenci zaprezentowali różne sposoby postrzegania Internetu jako narzędzia towarzyszącego nam w życiu codziennym. Referaty wywoływały ożywioną dyskusję. – Bardzo fajnie, że mogliśmy zaprezentować swoje spostrzeżenia dotyczące Internetu – uważają uczestnicy konferencji. – W konferencji uczestniczyli także nasi opiekunowie, którzy wspierali nas w przygotowaniu referatów. Najfajniejsze jednak jest to, że dziś mogliśmy zdobyć pierwsze punkty w ramach „MIXA EDUKACYJNEGO”. Jest to ciekawa forma dodatkowej pracy naukowej przekładającej się na nasze oceny. Wydaje nam się, że jest to też taka zachęta dla innych studentów pokazująca, że podczas studiów warto zrobić coś więcej niż tylko chodzenia na wykłady i zaliczanie tematów – mówili po konferencji studenci, którzy wygłosili swoje referaty.

W interdyscyplinarnej konferencji referaty wygłosili przedstawiciele jedenastu różnych Kół Naukowych. W swoich wystąpieniach studenci mówili m.in. o wybranych systemach informatycznych w zapewnianiu bezpieczeństwa, zagrożeniach w gospodarce elektronicznej, systemie monitorowania i wczesnego ostrzegania przeciwpowodziowego oraz cyberprzestępczości we współczesnym świecie. Mowa była także o metodach wyłudzeń za pomocą Internetu, cyberstalkingu w mediach społecznościowych, zagrożeń związanych z sieciami teleinformatycznymi, prognozach rozwoju handlu internetowego w Polsce i rynku cyfrowym w UE.

Dyskusja dotyczyła dzieci w sieci i niebezpieczeństwa naruszenia dóbr osobistych oraz internetowych swatek takich jak Tinder i Badoo. Pojawiły się tematy związane z oceną bezpieczeństwa danych gromadzonych w systemach informatycznych instytucji państwowych oraz korzyści i zagrożeń wynikających z biometrii w kontekście Systemu Zaufania Społecznego Chin.

Gośćmi specjalnymi studenckiej konferencji w WSPiA byli Paulina Pasławska z G2A.COM., która opowiedziała o sztucznej inteligencji wspierającej działania marketingowe, Klaudia Wójciak z Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem przedstawiła konkurs ScoreHunter, oraz Kamil Guzek, student Politechniki Rzeszowskiej, który przełamując zabezpieczenia routera wi-fi, zaprezentował, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie własnej sieci.

W konferencję pt. „Internet – cyfrowa przestrzeń rozwoju i zagrożenia” zorganizowało Centrum Edukacji Dodatkowej WSPiA i Koła Naukowe: Cywilistów „Iustus”, Prawa Gospodarczego, Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka, Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Pro Securitas”, Kryminalistyki i Kryminologii, Karnistów „LEX”, Prawa i Bezpieczeństwa Lotniczego oraz Menedżerskie Koło Naukowe, Klub Rozwoju Osobistego, Klinika Prawa i Klinika Przedsiębiorczości.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO