WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Galicyjskie Seminarium Postępowania Administracyjnego

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa od wielu lat regularnie organizuje konferencje naukowe dotyczące różnych zagadnień prawa administracyjnego. Jednym z wydarzeń budzących duże zainteresowanie ogólnopolskiego środowiska naukowego jest cykl Galicyjskich Seminariów Postępowania Administracyjnego. Przypominamy je w ramach cyklu „25 lat WSPiA – historia”. Do tej pory odbyły się dwa spotkania. Niestety kolejna konferencja z powodu pandemii koronawirusa została przełożona na inny termin.


Konferencja w ramach III Galicyjskiego Seminarium Postępowania Administracyjnego miała odbyć się w dniach 6 – 8 maja 2020 r. w ramach obchodów 25-lecia WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Tematem dyskusji zaplanowanej w Krasiczynie miały być „Odwołania administracyjne”. Miała to być okazja do dalszej dyskusji przedstawicieli środowiska naukowego oraz praktyki na temat instytucji formalnoprawnych służących zapewnieniu odpowiedniej efektywności procesowi stosowania prawa na drodze administracyjnej. Z przyczyn zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19, konferencja została przełożona najpierw na wiosnę 2021 r. Niestety obecna sytuacja powoduje, że Konferencja odbędzie się dopiero po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

I Seminarium

Galicyjskie Seminarium Postępowania Administracyjnego to cykl konferencji naukowych rozpoczęty w 2017 r. WSPiA zorganizowała wtedy Ogólnopolską konferencję naukową pt. „Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym – wyzwania i zagrożenia”. Zaproszenie do dyskusji przyjęło wtedy kilkudziesięciu wybitnych administratywistów z największych Polskich uczelni m.in. prof. Zbigniew Kmieciak i prof. Jan Paweł Tarno z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Jerzy Supernat z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Agnieszka Skóra z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. Czesław Martysz z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Hanna Knysiak – Sudyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W dyskusji głos zabrali także wykładowcy WSPiA – sędziowie NSA: prof. Zbigniew Czarnik, prof. Robert Sawuła i prof. Ludwik Żukowski, dr Maciej Kobak, Sędzia WSA, a także dr Małgorzata Gajda – Durlik – członek SKO w Rzeszowie. W konferencji oprócz naukowców uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwie Rozwoju m.in. wiceminister Mariusz Haładyj oraz Luiza Modzelewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych.

Podczas dyskusji mowa była m.in. o idei kodyfikacji postępowania administracyjnego w państwach postsocjalistycznych, sporze o model Kodeksu postępowania administracyjnego oraz nowych rozwiązaniach i instytucjach procesowych w K.p.a. Uczestnicy dyskusji przeprowadzili także analizę zmian wprowadzonych w tym roku do K.p.a., mówili również o perspektywach rozwoju i przyszłości prawa o postępowaniu administracyjnym.

II Galicyjskie Seminarium Postępowania Administracyjnego

Rok później, we wrześniu 2019 r. odbyło się II Galicyjskie Seminarium Postępowania Administracyjnego. Tym razem tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej było „Milczenie administracji”. Przyczyną dyskusji w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej była nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r., która wprowadziła instytucję milczącego załatwienia sprawy.

W konferencji uczestniczyli eksperci z zakresu prawa administracyjnego z największych ośrodków akademickich w Polsce m.in. Prof. Zbigniew Kmieciak UŁ, Prof. Hanna Knysiak – Sudyka UJ, Prof. Małgorzata Jaśkowska UKSW, Prof. Marta Romańska UJ, Prof. Wojciech Piątek UAM, Prof. Jan Paweł Tarno UŁ, Prof. Marek Szewczyk UAM, Prof. Piotr Ruczkowski UJK, Prof. Tomasz Bąkowski UG Prof. Marek Szewczyk UAM, Prof. Marcin Kamiński UJ. Swoje zdanie na temat „Milczenia administracji” przedstawili także pracownicy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej m.in. Prof. Ludwik Żukowski, Sędzia NSA i dr Małgorzata Gajda – Durlik, członek SKO w Rzeszowie.

Podczas dyskusji pojawiły się tematy dotyczące m.in. problemów proceduralnych milczącego załatwienie sprawy i jego wpływu na efektywność postępowania, zakresu stosowania milczącego załatwiania spraw administracyjnych oraz reprezentacji interesu zbiorowego w sprawach milcząco załatwianych. W referatach mowa był także o środkach zaskarżenia i weryfikacji milczącego załatwienia sprawy oraz problem konstytucyjności instytucji milczącej zgody. Podczas konferencji omówione zostały milczące załatwienie sprawy na przykładzie prawa budowlanego, wodnego, międzynarodowego, prawa do zgromadzeń oraz w sprawach ładu przestrzennego.

O nowym terminie III Galicyjskiego Seminarium Postępowania Administracyjnego WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa poinformuje w najbliższym czasie. Jednak dokładna data konferencji uzależniona jest od bieżącej sytuacji epidemiologicznej i rozwoju pandemii.

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO