WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Poznaj SBS i Edukatora nowoczesne systemy nauczania i sprawdzania wiedzy

Nowatorski „System Kształcenia Studentów” składający się z czterech powiązanych ze sobą segmentów to nowoczesne rozwiązania, które WSPiA realizuje z powodzeniem od blisko pięciu lat. Są to propozycje, które dają studentowi gwarancję jakości i efektywności nauczania. Segmenty takie jak SBS, czy EDUKATOR docenianie są nie tylko przez studentów i kandydatów na studia, ale także instytucje zewnętrzne takie jak NCBiR.

Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne wprowadzane w Uczelni to autorskie pomysły Prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Jedną z najważniejszych propozycji jest rozwijana i wdrażana od wielu lat autorska koncepcja nowatorskiego „Systemu Kształcenia Studentów”. Jest to innowacyjny system podnoszący jakość i efektywność nauczania w WSPiA. „System Kształcenia Studentów” składa się z czterech łączących się segmentów:

  • EDR – EDUKATOR (nowoczesny asystent studenta on-line),
  • SBS – STEP BY STEP (zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów);
  • MIX EDUKACYJNY (alternatywna wobec zajęć dydaktycznych forma zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji);
  • DKP – DROGA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (pięć ścieżek umożliwiających zdobywanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych).


SBS i „Sala Tortur”

Uczelnia wprowadziła podział przedmiotów na różne kategorie. Są to przedmioty wiodące, kierunkowe, specjalizacyjne i inne. Przedmioty wiodące zostały podzielone na kilka części z zachowaniem dotychczasowej liczby godzin. W WSPiA zróżnicowana została forma zaliczenia danego przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. Wiedza studenta sprawdzana jest za pomocą egzaminów ustnych, rozmówek profesorskich, pracy zaliczeniowej pisanej przy komputerze, zaliczenia praktyczne oraz w systemie SBS w „Sali Tortur”.

WSPiA zaproponowała studentom rewolucję w zakresie przekazywania i sprawdzania wiedzy. System SBS stosuje się do określonych kategorii przedmiotów. Polega on na zupełnie nowym sposobie zaliczania przedmiotów przez cały semestr. W WSPiA każdy przedmiot składa się z tematów, które student może zaliczyć w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby zdobyć pozytywną ocenę, do końca semestru trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów. Każdy temat zaliczany jest na podstawie testów i pytań opisowych, zaliczane przez studenta w tzw. „Sali tortur” przy komputerze. W taki sposób student może zdobywa punkty dające ocenę maksymalnie 4,5. Punkty przyznawane są także za aktywność na zajęciach i obecność na zajęciach (przy ustalonym wcześniej limicie). Aby zdobyć wyższą ocenę student może zaliczyć dodatkowe tematy ustne u prowadzącego zajęcia. Może także uzbierać odpowiednią liczbę punktów w tzw. MIX-ie edukacyjnym. Jest to rewolucja w zakresie przekazywania i sprawdzania wiedzy mająca na celu nauczenie studentów samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności oraz współpracy w grupie.

EDR

Z kolei projekt nazwany „Edukatorem” to narzędzie, które okazało się niezwykle przydatne w okresie pandemii. Ułatwia studiowanie i systematyczne zdobywanie wiedzy. „EDR - Edukator” to otwarty zasób edukacyjny, dzięki któremu studenci mają dostęp do rozmaitych materiałów dydaktyczno – edukacyjnych. Zawiera repetytoria, fragmenty podręczników, artykuły, skrypty, kazusy i wiele innych. Przed każdymi zajęciami student otrzymuje ich zakres tematyczny oraz materiały, które pomogą zrozumieć dane zagadnienie. Ponadto do dyspozycji studenta jest repetytorium w formie elektronicznej z pytaniami obowiązującymi na egzaminie (więcej na temat systemu EDR znajdziesz tutaj).

Doceniany i rozwijany

Nowatorskie rozwiązani zaproponowane przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą doceniane są przez studentów i kandydatów na studia, którzy wskazują, że te narzędzia często były jednym z powodów wyboru WSPiA na miejsce dalszego kształcenia. Jego wartość dla studentów zauważyli także przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach jednego z realizowanych projektów finansowanych przez UE uczelnia otrzymała blisko 500 tys. zł na rozwój i unowocześnienie narzędzi takich jak SBS i EDUKATOR.

Dzięki temu zarówno system SBS – „Step by step” jak i EDUKATOR zyska wiele nowych funkcjonalności. Do obydwu systemów stworzone zostały dedykowane aplikacje. W ramach SBS stworzone zostaną indywidualne konta studenckie zawierające informacje o zdobytych punktach, rozwiązanych testach, ocenach. Aplikacja zawiera także dodatkowe zabezpieczenia umożliwiające weryfikację i kontrolę zdających. Z kolei wykładowcy zyskają możliwość samodzielnego tworzenia i zarządzania testami oraz użytkownikami. Będą także na bieżąco powiadamiani o nowych pracach i czasie na ich poprawę.

W przypadku aplikacji do systemu EDUKATOR będzie narzędziem działającym autonomicznie zarówno po stornie osób prowadzących zajęcia jak i studentów. Studenci i wykładowcy zyskają dostęp do materiałów z dowolnego urządzenia oraz indywidualne konta z dostępem do przypisanych przedmiotów. Studenci będą dostawać indywidualne powiadomienie o nowych materiałach, które samodzielnie opublikują prowadzący.

Aplikacje do systemu EDULATOR i SBS są już gotowe. Przechodzą w tej chwili ostatnie testy. Zostaną oddana do użytku studentów i wykładowców jeszcze w tym semestrze. Niestety ze względu na pandemię korona wirusa z aplikacji SBS studenci skorzystają dopiero po powrocie do zajęć stacjonarnych.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO