WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Szukasz pomysłu na dobrą przyszłość? Wybierz studia w WSPiA

Uwaga Kandydaci! We wtorek 1 czerwca 2021 r. wystartowała rekrutacja na studia w roku akademickim 2021/2022. Tym razem oprócz czterech sprawdzonych i doskonale przygotowanych kierunków studiów mamy dla Was wiele nowych i atrakcyjnych specjalności, nowoczesne systemy nauczania i sprawdzania wiedzy oraz co najważniejsze jeszcze więcej zajęć praktycznych przygotowujących do pracy zawodowej. Sprawdź i znajdź coś dla siebie!Rekrutacja elektroniczna

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest on-line. Kandydat loguje się elektronicznie poprzez nowoczesny system e-rekrutacji WSPiA. Uzupełnia wszystkie wymagane dane, załącza odpowiednie dokumenty oraz dokonuje wyboru kierunku studiów. Zgłoszenie jest przyjmowane przez pracowników biura rekrutacyjnego, którzy w razie potrzeby kontaktują się z kandydatem w celu uzupełnienia brakujących danych (więcej na temat zasad rekrutacji znajdziesz tutaj).

Nie czekaj! Wybierz dobrą przyszłość i już dziś zarejestruj się na stronie e-rekrutacji!

Tegoroczna rekrutacja jest szczególna, ponieważ świętujemy 25-lecie istnienia naszej Uczelni. Kończąc studia w WSPiA dołączysz do grona ponad 50 tys. absolwentów, którzy przez lata nam zaufali! Musisz wiedzieć, że WSPiA to pierwsza i najstarsza niepubliczna uczelnia na Podkarpaciu. Daje Ci to gwarancję zdobycia specjalistycznej wiedzy na najwyższym poziomie oraz pracy z wybitnymi naukowcami współpracującymi naszą Uczelnią.

Co wybrać??

W roku akademickim 2021/2022 możesz wybrać jeden z 4 bardzo dobrze przygotowanych kierunków studiów. W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej możesz studiować: „administrację” (studia I i II stopnia), „bezpieczeństwo wewnętrzne” (studia I i II stopnia), „prawo” (5-letnie studia magisterskie) oraz „zarządzanie” (studia I stopnia). W ramach wszystkich kierunków studiów czeka na Ciebie 28 atrakcyjnych specjalności dostosowanych do potrzeb rynku pracy!

Pamiętaj, że WSPiA proponuje kandydatom na kierunkach „administracja” i „zarządzanie” nowatorską ofertę dydaktyczną nazwaną „administracja // zarządzanie”. Nie musisz wybierać kierunku studiów w momencie składania podania. Przez pierwszy rok wspólnych zajęć przygotujemy Cię do podjęcia decyzji o wyborze konkretnego kierunku. Decyzję czy będzie to „administracja” czy „zarządzanie” podejmiesz dopiero pod koniec I roku.

Zobacz nasz wirtualny Informator! 

W tym roku w WSPiA nie brakuje nowości!

Na każdym z kierunków możesz wybrać odpowiednią dla Ciebie specjalność. W tym roku mamy 7 nowych propozycji, które powstały jako odpowiedź na zapytania kandydatów oraz zapotrzebowanie rynku pracy.


Listę wszystkich specjalności znajdziesz na stronie z ofertą edukacyjną! Sprawdź i znajdź coś dla siebie!

Co wyróżnia nas na tle innych? Sprawdź sam!

W WSPiA stawiamy na nowoczesność. Realizujemy innowacyjny program edukacyjny nazwany „Nowoczesna Uczelnia”. Jednym z jego elementów jest nowatorski „System Kształcenia Studentów”, podnoszący jakość i efektywność nauczania. System składa się z czterech segmentów: EDR – EDUKATOR (nowoczesny asystent studenta on-line); SBS – STEP BY STEP (zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów); MIX EDUKACYJNY (alternatywna wobec zajęć dydaktycznych forma zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji); DKP – DROGA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (pięć ścieżek umożliwiających zdobywanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych). Istotą „Systemu Kształcenia Studentów” jest sukcesywne zdobywanie punktów odzwierciedlających nabywaną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, w tym organizacyjne.Zastanawiasz się pewnie w taki sposób student WSPiA zalicza kolejne przedmioty, semestry i lata studiów. U nas każdy przedmiot podzielony został na tematy. Student może zaliczyć je w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby uzyskać pozytywną ocenę, trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów. Po pierwsze – za zaliczone tematy. Po drugie – za aktywność na zajęciach, po trzecie – za aktywność pozadydaktyczną i po czwarte – za obecność na zajęciach. Dzięki takim rozwiązaniom nowy system ma uczyć samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności oraz współpracy w grupie.

Stawiamy na praktyczną naukę

WSPiA zróżnicowała formę zaliczenia przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. Twoja wiedza sprawdzana będzie za pomocą egzaminów ustnych i pisemnych, rozmówek profesorskich, prac zaliczeniowych, zaliczeń praktycznych oraz w systemie SBS w „Sali Tortur”.

Przedmioty z planu studiów podzielone są na: wiodące, kierunkowe, specjalizacyjne i inne. Odchodzimy także od tradycyjnych form dydaktycznych, ograniczając liczbę wykładów na rzecz bardziej praktycznych zajęć. Przedmioty realizowane są w formie dualnej, triad i quadriad złożonych z: warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów i pracowni praktycznych. Podczas takich zajęć będziesz uczestniczyć m.in. w grach decyzyjnych, zabawach logicznych oraz rozwiązywaniu kazusów i casestudy. Nową propozycją są także „Kliniki Dydaktyczne”. Pod okiem praktyków będziesz rozwiązywać kazusy, dyskutować i uczyć innych. W WSPiA będziesz mógł uczestniczyć w symulowanych rozprawach sądowych, oględzinach miejsca zdarzenia, wyjazdach studyjnych, zajęciach z użyciem symulatora wirtualnej sceny zbrodni i wirtualnego biura oraz zajęciach w uczelnianym laboratorium kryminalistycznym i wielu innych.Więcej wyróżniających nas rzeczy znajdziesz tutaj

Terminy rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022 podzielona została na dwie tury. Terminy zostały zaplanowane tak, aby zarówno maturzyści, jak i absolwenci studiów I stopnia mogli spokojnie złożyć wszystkie wymagane dokumenty.

Pierwsza tura rekrutacji rozpoczyna się 1 czerwca (wtorek) 2021 r. i trwa do 4 sierpnia (środa) 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 sierpnia (czwartek) 2021 r. Druga tura rekrutacji rozpoczyna się 5 sierpnia (czwartek) i trwa do 25 września (sobota) 2021 r. Ogłoszenie wyników drugiej tury nastąpi 27 września (poniedziałek) 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892 oraz na stronie dla kandydatów na studia.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO