WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Poznaj nowe specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Chcesz studiować Bezpieczeństwo Wewnętrzne w atrakcyjnej, ciekawej i praktycznej formie? Mamy dla ciebie propozycję! W nowym roku akademickim WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa oprócz sprawdzonych i prowadzonych już od lat specjalności proponuję 5 nowości. Wszystkie są odpowiedzią na zapytania kandydatów oraz potrzeby ciągle zmieniającego się rynku pracy. 

Nie czekaj! Wybierz dobrą przyszłość i już dziś zarejestruj się na stronie e-rekrutacji! 

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa praktycznie do początku istnienia – czyli od ponad 25 lat – kształci studentów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. W 2014 r. nasza Uczelnia jako pierwsza w regionie i jedna z kilkunastu w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. Dzięki temu po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę w WSPiA zdobywając tytuł zawodowy magistra.

Wybierając studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w WSPiA, będziesz mógł uczyć się od wybitnych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa z całej Polski, a tajniki zawodu poznasz pod okiem doskonałych fachowców z wieloletnim praktycznym doświadczeniem. 

Szukasz informacji na temat kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne – kliknij tutaj! 

W nowym roku akademickim WSPiA przygotowała atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną zawierająca pięć nowych specjalności:

  • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne – studia I stopnia
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne – studia I i II stopnia
  • Przeciwdziałanie Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmowi – studia I i II stopnia
  • Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe – studia II stopnia
  • Menedżer Bezpieczeństwa – Zarządzanie Kryzysowe – studia II stopnia


Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne – studia I stopnia

Ta specjalność to pierwsza nowość, którą wprowadzamy na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa militarnego. Podczas studiów na specjalność „Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne” zdobędziesz wiedzę pozwalającą na dokonywanie analizy zewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa RP, w tym bezpieczeństwa europejskiego i euroatlantyckiego. Poznasz także historię współczesnych konfliktów zbrojnych, wojen hybrydowych, rolę Sił Zbrojnych w systemie zarządzania kryzysowego, zasady współpracy cywilno-wojskowej oraz programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Praca dla absolwenta nowej specjalności to m.in. żołnierz zawodowy, cywilny pracownik instytucji sektora bezpieczeństwa, pracownik agencji wojskowej bądź wywiadowczej, pracownik sektora instytucji z obszaru zarządzania kryzysowego.

Bezpieczeństwo ekonomiczne
studia I stopnia  
studia II stopnia
Jest to propozycja specjalności o charakterze interdyscyplinarnym, łącząca wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie. Specjalność to wyjątkowa oferta dydaktyczna, dzięki której student zyska wiedzę z zakresu znaczenia gospodarki dla bezpieczeństwa państwa oraz znaczenia instrumentów ekonomicznych w polityce zagranicznej państwa. Podczas studiów poznasz rolę i zadania organów i instytucji odpowiedzialnych za zapobieganie i zwalczanie zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego. Zdobędziesz kompetencje analityczne dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego, wpływu polityki handlowej i integracji gospodarczej na bezpieczeństwo państwa.


Po ukończeniu specjalności „Bezpieczeństwo ekonomiczne” będziesz mógł kandydować na urzędnika organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusza organów ścigania, pracownika spółek akcyjnych, sektora bankowego, struktur podatkowych i celnych, sektora firm ochrony osób i mienia.

Przeciwdziałanie Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmowi
studia I stopnia
studia II stopnia
Ta specjalność zakłada przygotowanie wysoko wykwalifikowanego specjalisty do służby i pracy na stanowiskach związanych z koordynowaniem problematyki przestępczości zorganizowanej. Absolwent będzie także mógł kierować zespołami lub komórkami organizacyjnymi w instytucjach, które zajmują się walką z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (m.in. w: Policji, ABW, CBA, Straży Granicznej). Program specjalności obejmuje m.in. analizę współczesnych form przestępczości zorganizowanej; zjawiska terroryzmu i jego odmian; środki prawne ich wykrywania oraz narzędzia wykorzystywane do współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na poziomie krajowym i międzynarodowym. Studenci tej specjalności poznają najskuteczniejsze taktyki i techniki operacyjne oraz nowatorskie rozwiązania praktyczne i techniczne w tej dziedzinie.


Absolwent specjalności „Przeciwdziałanie Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmowi” będzie mógł pracować m.in. jako: funkcjonariusz organów ścigania m.in. Policji, Straży Granicznej, służb specjalnych (ABW, CBA, AW, SWW, SKW), Służba Więzienna; pracownicy organów administracji publicznej.

Menedżer Bezpieczeństwa – Zarządzanie Kryzysowe – studia II stopnia

Zarządzanie kryzysowe stanowi obecnie bardzo ważny element szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Światowa sytuacja epidemiologiczna COVID-19 spowodowała gwałtowny wzrost zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów z tego obszaru. Zarządzanie kryzysowe to nie tylko zwalczanie zagrożeń, ale stała aktywność związana z przeciwdziałaniem tym zjawiskom i zarządzaniem bezpieczeństwem. Program nowej specjalności to m.in. identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego; posługiwanie się nowoczesnymi systemami łączności, sporządzanie planów bezpieczeństwa w sektorze prywatnym. Podczas zajęć poznasz zasady współpracy z organami i służbami państwowymi; przygotowywania planów zarządzania kryzysowego na każdym szczeblu administracji publicznej; ochrony infrastruktury krytycznej i pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Specjalność „Menadżer Bezpieczeństwa – Zarządzanie Kryzysowe stworzy ci możliwość pracy na stanowisku m.in.: funkcjonariusza i pracownika cywilnego służb ochrony bezpieczeństwa powszechnego (PSP, OSP, służby ratownicze, Policja, Straż Graniczna); urzędnika organów administracji rządowej (RCB, Urzędy Wojewódzkie); administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy miejskie, miejskie służby porządkowe); żołnierza i pracownika cywilnego w Wojsku; organizatora systemów bezpieczeństwa w firmach prywatnych i instytucjach państwowych.

Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe – studia II stopnia

Jest to specjalność unikatowa, której program dostosowany jest do specyficznych potrzeb każdego państwa w zakresie bezpieczeństwa, obrony i ochrony obywateli w kontekście polityki prowadzonej w środowisku międzynarodowym. Program tej specjalności obejmuje diagnozę i analizę zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, praktyczne możliwości odparcia agresji, przygotowanie państwa, jego struktur społecznych i sił zbrojnych do działalności obronnej. Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę z zakresu tzw. War studiem – teorii wojen i historii konfliktów międzynarodowych. Studia na tej specjalności pozwolą na zdobycie umiejętności analizy, prognozowania i oceny ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronnością w Polsce, Europie i na świecie, a także rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa i obronności w wymiarze: politycznym, społeczno-kulturowym, militarnym i ekonomicznym.

Studia na specjalności „Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe” dadzą Ci przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych m.in.: w Wojsku Polskim, instytucjach sektora bezpieczeństwa powszechnego, sektora instytucji z obszaru zarządzania kryzysowego, międzynarodowych instytucjach bezpieczeństwa, organach administracji publicznego szczebla centralnego i regionalnego.

 

Przypominamy, że II tura rekrutacji rozpoczęła się 5 sierpnia 2021 r. i trwa do 25 września 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 września 2021 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892 oraz na stronie dla kandydatów na studia.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO