WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Powołania na stanowiska Profesorów WSPiA

9 nauczycieli akademickich otrzymało z rąk prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA powołania na stanowisko profesora WSPiA. W gronie nowych profesorów oprócz doktorów habilitowanych znalazły się dwóch doktorów. W uroczystości wręczenia powołań oprócz władz i pracowników Uczelni uczestniczył również Ksiądz Biskup Kazimierz Górny.Powołania i listy gratulacyjne pod koniec roku akademickiego 2020/2021 z rąk Rektora WSPiA otrzymali głównie pracownicy posiadający stopień doktora habilitowanego. W tym gronie znaleźli się:

  • Dr hab. Bożena Wieczorska, prof. WSPiA;
  • Dr hab. Zbigniew Czarnik, prof. WSPiA;
  • Dr hab. Antoni Dral, prof. WSPiA;
  • Dr hab. Zdzisław Gawlik, prof. WSPiA;
  • Dr hab. Krzysztof Eckhardt, prof. WSPiA;
  • Dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. WSPiA;
  • Dr hab. Robert Sawuła, prof. WSPiA.


Dodatkowo Rektor WSPiA wręczył powołania na stanowisko profesora dla dwóch nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora. Są to osoby, które wystartowały w konkursie i przeszły weryfikację dorobku naukowego, a także cieszą się bardzo dobrymi opiniami wśród studentów. Powołania na stanowisko profesora to także docenienie ich pracy i dotychczasowych osiągnięć naukowych. Powołania otrzymali:

  • dr Andrzej Kisielewicz, prof. WSPiA
  • ks. dr Marek Story, prof. WSPiA.


W uroczystości uczestniczył Ksiądz Biskup Kazimierz Góry, którego wieloletnim bliskim współpracownikiem i sekretarzem był ks. dr Marek Story.Prof. Andrzej Kisielewicz jest wykładowcą WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Zajmuje się tematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa własności przemysłowej. Od 1994 jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od 2004 kierował Izbą Gospodarczą NSA, zaś w latach 2004–2015 pełnił funkcję wiceprezesa NSA. W latach 2000 do 2014 wchodził w skład Państwowej Komisji Wyborczej, pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego PKW. Studia prawnicze ukończył w 1971 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację sądową ukończył w 1973 r. W trakcie odbywania aplikacji podjął pracę naukową w Katedrze Prawa Pracy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej - Filia w Rzeszowie. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 1980 r. Od 1990 r. był pracownikiem administracji rządowej, gdzie zajmował stanowisko dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a następnie podsekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

Ks. prof. Marek Story, jest wieloletnim wykładowcą WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Pełnił funkcję wicekanclerza Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. W połowie roku rozpoczął pracę w Kongregacji Nauki Wiary Kurii Rzymskiej, jednej z najważniejszych instytucji prawa kościelnego w służbie Ojca Świętego. Ksiądz prof. Marek Story urodził się w 1980 r. w Rzeszowie. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie – w 2005 r. przyjął święcenia kapłańskie. Przez dwa lata był wikariuszem w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle. W 2013 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego im. Piusa X w Wenecji, następnie odbył specjalizację jurysprudencji na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po powrocie do Polski był wicekanclerzem Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, sekretarzem biskupa seniora Kazimierza Górnego. W 2020 r. obronił drugą rozprawę doktorską w Kolegium Nauk Humanistycznych URz.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO