WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Zajęcia w WSPiA w nowym roku akademickim

Zajęcia prowadzone zarówno w siedzibie uczelni, jak i w trybie zdalnym tak będzie wyglądał semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022 w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Decyzja Władz WSPiA podyktowana jest ciągle niepewną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną oraz zapowiadaną czwartą falą pandemii.

Zasady organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zostały określone w wydanym w czwartek 9 września 2021 r. komunikacie Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Cały komunikat znajduje się poniżej. Został także przesłany wszystkim studentom na uczelniane skrzynki mailowe.

W semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone będą w dwóch formach. Na wszystkich kierunkach i latach studiów wykłady i konwersatoria będą organizowane co do zasady w formie zdalnej. Wyjątkiem są pierwszego wykładu z danego przedmiotu, który będą odbywały się w siedzibie Uczelni. Pozostałe zajęcia taki jak ćwiczenia, warsztaty, lektoraty oraz inne zajęcia praktyczne organizowane będą co do zasady w siedzibie Uczelni.

Studenci studiów niestacjonarnych w nowym semestrze wykłady i konwersatoria będą mieć organizowane w formie zdalnej. Wyjątkiem będą pierwsze wykłady dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022, które zorganizowane zostaną co do zasady w siedzibie Uczelni. Zajęcia na poszczególnych specjalnościach, ćwiczenia, lektoraty i seminaria dyplomowe oraz inne zajęcia praktyczne odbywają się co do zasady w trybie mieszanym. Oznacza to, że w miarę możliwości pierwsze i ostatnie zajęcia odbywać się będą w siedzibie Uczelni, a pozostałe w trybie zdalnym. W trybie zdalnym co do zasady odbywać się będą także dyżury wykładowców WSPiA.

Wszystkie zajęcia w siedzibie Uczelni organizowane będą w grupach dostosowanych do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych z zachowanie wszystkich obowiązujących zasad dotyczących m.in. noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i dystansu społecznego. Zajęcia w formie zdalnej prowadzone będą z wykorzystaniem dostępnych w WSPiA technik i metod kształcenia na odległość.

Forma prowadzenia wykładów i ćwiczeń może ulec zmianie w razie zmiany sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Komunikat Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Forma zajęć na studiach niestacjonarnych

 1. Wykłady i konwersatoria odbywają się co do zasady w formie zdalnej.
 2. Pierwsze wykłady dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 odbywają się co do zasady w siedzibie Uczelni.
 3. Zajęcia na poszczególnych specjalnościach, ćwiczenia, lektoraty i seminaria dyplomowe oraz inne zajęcia praktyczne odbywają się co do zasady w trybie mieszanym, tj. w miarę możliwości pierwsze i ostatnie zajęcia w siedzibie Uczelni, a pozostałe w trybie zdalnym.
 4. Zajęcia w siedzibie Uczelni organizowane będą w grupach dostosowanych do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych.


Forma zajęć na studiach stacjonarnych

 1. Na wszystkich kierunkach i latach studiów stacjonarnych wykłady i konwersatoria odbywają się co do zasady w formie zdalnej z wyjątkiem pierwszego wykładu z danego przedmiotu, który odbywa się w siedzibie Uczelni.
 2. Ćwiczenia, warsztaty, lektoraty oraz inne zajęcia praktyczne odbywają się co do zasady w siedzibie Uczelni.
 3. Wszystkie zajęcia w siedzibie Uczelni organizowane będą w grupach dostosowanych do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych.


Pozostałe informacje:

 1. Forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie w razie zmiany sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 2. Zajęcia w formie zdalnej prowadzone będą z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
 3. Pozostają w mocy postanowienia Regulaminu studiów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dotyczące udziału studentów w poszczególnych formach zajęć.
 4. Dyżury wykładowców odbywają się co do zasady w formie zdalnej.

 

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO