WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

WSPiA współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej

„Rozwój kompetencji w sektorze publicznym: europejskie standardy i perspektywy” to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej przez Ministerstwo Edukacji I Nauki Ukrainy oraz Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu. Współorganizatorem i partnerem wydarzenia jest WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, która od wielu lat bardzo ściśle współpracuje z wieloma Uniwersytetami na Ukrainie. Konferencja odbędzie się 30 września 2021 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Rozwój kompetencji w sektorze publicznym: europejskie standardy i perspektywy” odbędzie się w Iwano-Frankowskim Narodowym Technicznym Uniwersytecie Nafty i Gazu. Organizowana jest w ramach wspólnego ukraińsko-litewskiego projektu „Rozwój kompetencji pracowników litewskiego i ukraińskiego sektora publicznego stosujących metodologię Design thinking ”.

Głównymi tematami poruszanymi w dyskusji będzie wykorzystanie metodologii Design thinking w rozwoju profesjonalnych kompetencji urzędników publicznych oraz technologie wykorzystania naturalnej i sztucznej inteligencji w administracji publicznej i zarządzaniu. Podczas konferencji mowa będzie także o rozwój programów edukacyjnych i zawodowych w administracji publicznej, poprawie efektywności administracji publicznej i wykorzystaniu europejskich doświadczeniach dla Ukrainy.

Konferencję pt. „Rozwój kompetencji w sektorze publicznym: europejskie standardy i perspektywy” organizuje Ministerstwo Edukacji I Nauki Ukrainy oraz Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu. Współorganizatorem została WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Partnerzy przedsięwzięcia są także po stronie Litewskiej Uniwersytet Techniczny w Kownie, a po stronie Ukraińskiej Czernihowski Narodowy Uniwersytet Technologiczny oraz Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki.

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m.in. naukowcy, eksperci, nauczyciele, doktoranci, studenci, urzędnicy państwowi oraz organizacje publiczne z Polski, Ukrainy i Litwy. Po konferencji zostanie przygotowany elektroniczna publikacja referatów, a uczestnicy dyskusji otrzymają materiały edukacyjne i metodyczne dotyczące wykorzystania metodologii Design thinking w rozwoju kompetencji pracowników służby publicznej. Konferencja odbędzie się w dwóch językach ukraińskim i angielskim.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa od wielu lat bardzo mocno współpracuje ze środowiskiem naukowym i prawniczym na Ukrainie. W 2005 roku z inicjatywy prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA powstał Polsko-Ukraiński Klub Konstytucjonalistów. Posiedzenie założycielskie Klubu odbyło się w grudniu 2006 r. w Kijowie. Posiedzenia Klubu odbywają się na przemianie: na Ukrainie i w Polsce.

Uczelnia współpracuje także z największymi ukraińskimi Uniwersytetami. Oprócz Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Iwano-Frankowsku partnerami WSPiA są także m.in.: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Tarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii, Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie.

WSPiA współpracuje również renomowanymi europejskimi uczelniami m.in. University of Limmerick – Irlandia, Univerista delgi Studi suor Orsola Benicasa Napoli – Włochy, Freidrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg – Niemcy, University of Szeged – Węgry, College of Management, Trade and Marketing, Sofia – Bułgaria, Özyeğin University – Turcja, International School of Management w Preszowie – Słowacja, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach – Słowacja, Paneeuropean University in Bratislava – Słowacja, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek – Chorwacja, Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego – Gruzja

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO