WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Finał Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie za nami

Jak kara grozi za czyn zabroniony, co to jest emigracja, czym zajmuje się urząd ds. Cudzoziemców, kto ponosi odpowiedzialność karną za przestępstwo, co to jest konflikt o charakterze międzynarodowym i jak wygląda cykl zarządzania kryzysowego. To tylko przykłady pytań testowych, na które musieli odpowiedzieć uczniowie biorący udział w V Podkarpackim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie. W tym roku do rozgrywki finałowej przeszło 154 uczniów podkarpackich i świętokrzyskich szkół średnich.

W finale uczestniczyli uczniowie z 20 szkół z 16 miast województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Były to osoby, które uzyskali co najmniej 23 punkty z testu rozwiązywanego podczas I etapu. Taki wyniki uzyskało 154 uczniów. Finał odbył się w rzeszowskim kampusie WSPiA w środę 22 września 2021 r. Podzielony był na dwie części. W pierwszej uczniowie rozwiązywali test złożony z 30 pytań. Na odpowiedzi mieli 30 minut. W drugiej części Konkursu uczniowie udzielali pisemnej odpowiedzi na 1 zagadnienie wybrane z zestawu 3 pytań problemowych. Za tę część maksymalnie mogą zdobyć 5 punktów.Test i część opisowa

W teście pojawiły się pytania dotyczące różnej tematyki. Uczniowie musieli wiedzieć np. jak kara grozi za czyn zabroniony, co to jest emigracja, czym zajmuje się urząd ds. Cudzoziemców. Wśród pytań pojawiły się także te dotyczące odpowiedzialność karnej za przestępstwo, konfliktu o charakterze międzynarodowym i cykl zarządzania kryzysowego.

W części opisowej uczniowie mogli opisać: pojęcie przestępstwa, sposób zorganizowania oraz zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego realizowanych przez Państwową Straż Pożarna, oraz Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Trzecie pytanie do wyboru dotyczyło charakterystyki podstawy prawnej oraz zakresu działania społecznych organizacji realizujących zadania z obszaru ratownictwa (OSP, GOPR/TOPR, WOPR).

Większość uczestników Konkursu wzięła w nim udział ze względu na swoje zainteresowania. – Do udziału w Konkursie namawiał nas nasz nauczyciel. Zdecydowaliśmy się, bo interesuje nas tematyka prawn, kryminalistyka i kryminologia. Wiążemy przyszłość z pracą w służbach mundurowych, więc ten Konkurs pomaga nam weryfikować nasze umiejętności i wiedzę. Pytania są dosyć trudne, szczególnie te dotyczące przepisów prawa. Mniej trudności sprawiają pytania dotyczące bieżącego życia, czy informacji, które można usłyszeć w serwisach informacyjnych. Jednak jeśli ktoś brał udział w wykładach przygotowujących do Konkursu, to nie miał problemu z przygotowaniem się do testu – mówili uczniowie po zakończeniu rozgrywki finałowej.

Według Mariusza Dulibana nauczyciela z II LO w Łańcucie tematyka Konkursu podnosi świadomość uczniów co do ich praw i obowiązków. – Bez względu na zawód, który uczniowie chcą w przyszłości wykonywać, muszą być świadomi, jakie są ich obowiązki wobec Państwa i odwrotnie jakie Państwo ma zobowiązania wobec nich. Myślę, że zakres wiedzy proponowany przez organizatorów konkursu jest istotny dla każdego z nas. Dzięki temu pokazujemy, jak wygląda idealna współpraca państwa z obywatelem. Warto dodać, że na edukację naszej młodzieży wpływa nie tylko sam konkurs, ale także zajęcia prowadzone bezpośrednio przed nim mówi – Mariusz Duliban.Wyniki i nagrody

Zwycięzców poznamy 6 października 2021 r. Wtedy też dowiemy się, który z podkarpackich uczniów posiada największą wiedzą z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Najlepsi uczniowie otrzymają cenne nagrody ufundowane przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Nagrodami w Podkarpackim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie są m.in.: bezpłatne studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia, bezpłatne miejsce w Zespole Mieszkań Uczelnianych WSPiA przez cały okres studiów oraz nagrody rzeczowe.

Konkurs

Podkarpacki Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowany jest przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą po raz piąty. Co roku cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. Do I etapu V edycji Konkursu zgłosiło się ponad 539 uczniów z 25 szkół średnich z woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego. Celem Konkursu jest szerzenie wśród uczniów szkół średnich postaw patriotycznych, popularyzację wiedzy na temat systemu obronności RP i obowiązków instytucji i obywateli w tym zakresie.

Konkurs promuje umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych, edukację obywatelską oraz wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa związanych z bezpieczeństwem. Tematyka i zagadnienia Konkursu oparte są na programie realizowanym podczas zajęć w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.

Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowany jest w ramach realizowanego od kilku lat przez WSPiA programu edukacyjno-badawczego „Bezpieczna Przyszłość”. Przedsięwzięcie to jest także jedną z wielu form działalności, istniejącej od 2010 r. Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa prowadzonej przez WSPiA pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, we współpracy z Podkarpackim Kuratorem Oświaty. W zajęciach w ramach Akademii co roku uczestniczy około 1200 uczniów ze szkół średnich z 10 największych miast województwa podkarpackiego.

Więcej na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO